En bra och underhållande föreläsning på TEDx av Charles Eugster, 93 år, om fysisk aktivitet och hälsosam livsstil i hög ålder. En del förskönande och överdrivet starka påståenden kanske men det ska inte direkt vara en expertföreläsning.