Det här blir ett kort inlägg då det tyvärr inte finns så värst mycket information för mig att arbeta med. Det jag tänkte nämna väldigt kort var ett studie som än så länge bara publicerats som ett abstrakt vid en kongress (uppdatering, studien är nu publicerad och du hittar referensen här under).

J Pediatr Orthop. 2014 Mar;34(2):129-33.
Chronic lack of sleep is associated with increased sports injuries in adolescent athletes.
Milewski MD, Skaggs DL, Bishop GA, Pace JL, Ibrahim DA, Wren TA, Barzdukas A.
BACKGROUND: Much attention has been given to the relationship between various training factors and athletic injuries, but no study has examined the impact of sleep deprivation on injury rates in young athletes. Information about sleep practices was gathered as part of a study designed to correlate various training practices with the risk of injury in adolescent athletes.
METHODS: Informed consent for participation in an online survey of training practices and a review of injury records was obtained from 160 student athletes at a combined middle/high school (grades 7 to 12) and from their parents. Online surveys were completed by 112 adolescent athletes (70% completion rate), including 54 male and 58 female athletes with a mean age of 15 years (SD=1.5; range, 12 to 18 y). The students’ responses were then correlated with data obtained from a retrospective review of injury records maintained by the school’s athletic department.
RESULTS: Multivariate analysis showed that hours of sleep per night and the grade in school were the best independent predictors of injury. Athletes who slept on average <8 hours per night were 1.7 times (95% confidence interval, 1.0-3.0; P=0.04) more likely to have had an injury compared with athletes who slept for ≥8 hours. For each additional grade in school, the athletes were 1.4 times more likely to have had an injury (95% confidence interval, 1.2-1.6; P<0.001).
CONCLUSION: Sleep deprivation and increasing grade in school appear to be associated with injuries in an adolescent athletic population. Encouraging young athletes to get optimal amounts of sleep may help protect them against athletic injuries.

Det här är inte direkt någon höjdarstudie om man ser till själva utförandet. Frågeformulär samt skadestatistik som samlats in av tränarna tiden innan ungdomarna fick svara på detta frågeformulär öppnar ju upp för en hel del felaktigheter i datan.
Men fynden i den här studien blir ändå intressanta då har tittat efter ett samband som ingen någonsin undersökt tidigare, nämligen sömn och skaderisk. Sambandet som de hittade var också väldigt tydligt. Ungdomarna som sov mer varje natt hade betydligt lägre skaderisk än barnen som sov mindre.

Skaderisken hos barn och ungdomar förändrades beroende på hur många timmar de sov varje natt.
Skaderisken hos barn och ungdomar förändrades beroende på hur många timmar de sov varje natt.

Ungdomarna i den här studien var i medeltal 15 år med ett spann från 12 till 18 år. I den åldern säger sömnforskare att drygt 9 timmar är ”optimalt” även om sömnbehovet givetvis skiftar något från person till person. Det faller ju också väl ut med resultatet här ovanför där mindre sömn än ungefär 9 timmar ganska tydligt leder till en ökad skaderisk.


Upptäck mer från Träningslära

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *