Vissa grupper verkligen älskar att hacka på BMI som mått. De har dock inget med substans att komma med utan de tar upp undantag som alla vet finns och sen låtsas de som att de har bevisat att måttet inte fungerar alls.

Att något funnits länge är så klart helt irrelevant. Att det blivit ifrågasatt på senare år beror främst på att vissa grupper inte gillar testet, inte att det har kommit data som visar på någon ny, sen tidigare okänd, svaghet.

I princip inga test inom sjukvården är perfekt. Alla medicinska tester, inklusive BMI, har en viss grad av osäkerhet. De kan ge både falskt positiva och falskt negativa svar. Detta anges ofta i sensitivitet och specificitet.

Vid blodtrycksmätning av allmänheten är tex specificiteten ibland under 70%, vilket innebär att 30% av de som får ett positivt resultat (dvs. misstänkt högt blodtryck) faktiskt inte har det. Man kan höja gränsen för vad man anser vara högt blodtryck och då kommer fler av de som testar högt att också ha högt blodtryck (hög specificitet) men du kommer att missa fler som egentligen har högt blodtryck (lägre sensitivitet).

För BMI är gränsen satt så det är hög specificitet. Det kommer på bekostnad av en låg sensitivitet. Vissa tester är väldigt bra från start och kan ha en hög sensitivitet och hög specificitet samtidigt. De flesta har det inte.

Det finns metoder för att förbättra sensitiviteten i diagnostiska tester. Ibland kan man bara utföra testet igen. Blodtryck kan du tex testa dagligen över tid för att få ett medelvärde. Det fungerar dock inte alltid.

Du kan också selektivt välja individer baserat på saker så som anamnes, symptom eller andra testresultat. Genom att du först väljer ut en grupp som är i högre risk att ha sjukdomen än hela befolkningen så minskar du antalet felaktiga resultat och ökar på antalet korrekta.

När du använder BMI så kan du tex genom att titta på personen och ställa två frågor utesluta alla personer som är mycket mer muskulösa än befolkningen i stort. Så blir specificiteten ännu högre och du får ännu färre falska positiva än vad graferna här ovanför visar 👍

Se inlägget på Instagram


Upptäck mer från Träningslära

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *