Normalt BMI men fet inuti

Att BMI inte alltid är ett särskilt bra mått att använda på individnivå är något jag har tagit upp i…