Ger en snabb ökning i ”löpkilometrar” ökad skaderisk?

av Jacob Gudiol Tid att läsa: 6 min
2