Den här boken köpte jag för över ett och ett halvt år sedan men den har bara legat och andra bra böcker har kommit emellan vilket förflyttat den längre och längre ner i min allt växande bokhög. 😀 Den är skriven av Edzard Ernst och Simon Singh. Ernst har själv en bakgrund som läkare som använt sig av alternativa metoder och innehar nu en proffessorstitel i alternativmedicin med mycket forskning om ämnet i sitt bagage. Simon Singh är vetenskapsjournalist. Grundtiteln på engelska är ”Trick or Treatment? Alternative Medicine on Trial” och den nordamerikanska titeln är ”Trick or Treatment: The Undeniable Facts about Alternative Medicine”. Valet av den svenska titeln är dock helt obegripligt. 😀  Nu, efter ett och ett halvt år, har jag äntligen kommit ihåg att läsa den och min recension av den följer här.

Inledning och första kapitlet

I de här två inledande delarna går författarna först in på bokens syfte och uppdelning. Varför ska vi inte bara tro blint på en medicinsk behandling om den nu visat sig effektiv? Det har ju använts traditionellt genom årtusenden och botat alla möjliga sjukdomar och symptom, så varför vara gnällig och ifrågasätta? Den typen av frågeställningar inleder boken som sedan går in på värdet av den vetenskapliga processen och hur behandlingar de facto måste prövas kliniskt i vetenskapliga studier för att kunna anses fungerande.
Här ges flera historiska exempel på när den kliniska prövningen gett oss ovärdelig kunskap och falsifierat gammal beprövad (och icke-fungerande) behandling, främst då åderlåtning som ju var universalmetoden mot i princip allt. Hur man botade skörbjugg hos män till sjöss med frukt och hur Florence Nightingale med övertygande resultat och noggrann dokumentation över statistiska skillnader kunde påvisa hur den ”alternativa” idén om att något så banalt som hygien kunde förbättra patienters överlevnad. Fler exempel tas upp och man får en intressant bild av hur vetenskapen växt fram. Från att patienter i princip överlevt TROTS läkares behandlingar till att vi senare överlever TACK VARE den. Dessutom är författarna noggranna med att lyfta fram hur dessa motståndare av nya idéer, till exempel högljudda försvarare av åderlåtningen, inte på något vis var ”onda” människor. Tvärtom har de ju handlat i god tro med sin övertygelse att den farliga behandlingen var patienten till godo. Men övertygande metodik och sammantagen evidens omkullkastar detta och stryker det från behandlingslistan helt.

Kapitel 2-5

Här redogörs grundligt för fyra alternativa behandlingsmetoder som fått starkt genomslag och som även idag används. Dessa fyra är i tur och ordning; akupunktur, homeopati, kiropraktik och örtmedicin.
I samtliga kapitel ges en beskrivning av vad som är grunden i teorin om behandlingsformen som följs av en historisk överblick för hur den kom till och hur den sedan spridit sig samt hur den praktiseras idag. Debatter om behandlingarna mellan förespråkare och kritiker beskrivs i samtliga fall och även hur vetenskapen förhållit sig.

 • I akupunkturens fall har man till exempel gått från att i princip kunna bota allt enligt en teori om människans inre kraft qi till att med mer och mer sofistikerade vetenskapliga metoder kunnat falsifiera akupunkturen som enbart placebo vid vissa smärtbekymmer. Men oavsett om akupunktur kan lindra smärta med en placeboeffekt saknas hel vetenskapligt stöd för deras snack om ”meridianer” och qi. Man skall även vara medveten om att viss smärtlindring inte botar ett bakomliggande symptom vilket alltså inte bör leda till att akupunkturen väljs som substitut till den evidensbaserade medicinen. Dessutom förefaller massage ge lika stor effekt (1).

CONCLUSIONS: Initial studies have found massage to be effective for persistent back pain. Spinal manipulation has small clinical benefits that are equivalent to those of other commonly used therapies. The effectiveness of acupuncture remains unclear. All of these treatments seem to be relatively safe. Preliminary evidence suggests that massage, but not acupuncture or spinal manipulation, may reduce the costs of care after an initial course of therapy. (1)

 • Homeopatin däremot saknar ALL form av effekt oavsett form. Den påstår sig kunna bota precis allting med grundteorin att ”lika botar lika”. Den teorin är ju såklart fullständigt ologisk idag men under tiden den kom till skall vi vara medvetna om att kopplingen mellan sjukdom och baktierier inte ännu klarlagts och att den DÅ, på 1700-talet, föreföll mindre befäng. Men homeopati är hursomhelst kvacksalveriets guldko, det värsta skräpet som finns. Svindyra läkemedel som inte innehåller minsta spår av det aktiva ämnet. Det är hundratals, kanske tusentals, kronor för vatten alltså. Idén handlar om att vattnet har ett ”minne” och att ju mer utspätt desto kraftigare effekt. Tyvärr är det inte olagligt och det används ibland för djur vilket är ganska vidrigt att tänka på.Djur som lider lika mycket men hussar och mattar som tror på homeopatin och ser varje liten hint av förbättring som att läkemedlet hjälpt. Dock har det testats i kliniska placebokontrollerade prövningar med noll effekt, nada! Det är bluff, båg och fullständig kvasivetenskap som utnyttjar människor och tömmer deras plånböcker.  Författarna diskuterar bland annat en dubbel meta-analys av placebokontrollerade randomiserade studier på både homeopati och konventionella behandlingar för samma åkommor (2). Effekten är enbart placebo enligt den analysen och konventionell medicin påvisar effekt.

Interpretation:
Biases are present in placebo-controlled trials of both homoeopathy and conventional medicine. When account was taken for these biases in the analysis, there was weak evidence for a specific effect of homoeopathic remedies, but strong evidence for specific effects of conventional interventions. This finding is compatible with the notion that the clinical effects of homoeopathy are placebo effects. (2)

 • Den tredje behandlingen som tas upp är kiropraktiken. Precis som akupunkturen är den idag godkänd i vissa sammanhang, så som smärtlindring i rygg. Dock bygger den på en gammal pseudovetenskaplig teori om ”människans inre intelligens” där allt i kroppen styrs av ryggraden. Således kan även ALLT botas genom ryggradsmanipulation. Det är de här teorierna som lett till ett sådant motstånd mot kiropraktiken som behandling. Den har historiskt sett även varit vaccinationsfientlig, inte accepterat kopplingen mellan bakterier och sjukdom (allt är ju obalanser i ryggraden), tagit ockerpriser med krav på extremt många behandlingar samt att man förbehållslöst använt röntgen trots den välkända cancerrisken. Dessutom beskrivs exempel där människor avrådits från evidensbaserad sjukvård och där man testat kiropraktiker mot varandra med olika diagnoser från varenda en. Även förslag på röntgen och ryggradsmanipulation av små små barn som ju inte ens har en färdigväxt rygg.Det finns ”ortodoxa” (renläriga) kiropraktiker och det finns ”blandare”. De ortodoxa är de som anser sig kunna bota det mesta, astma, depressioner allergier, matsmältningsproblem etc. och som tror på människan inre intelligens. ”Blandarna” är dock den gruppen som håller sig till rygg- och nackbesvär och inget annat. Det är den förstnämnda gruppen som författarna avråder ifrån och vad gäller ”blandarna” så kan man väl testa om man vill men man bör vara medveten om vissa risker med att knäcka i nacke och rygg samt att man bör ta de höga priserna i beaktning. Detta kapitel har även ett delkapitel som diskuterar risk/nytta med samtliga tre dittills diskuterade behandlingar, alltså återkommer akupunkturen och homeopatin här.
 • Slutligen, i kapitel 5, kommer örtmedicinen in i bilden. Ett kapitel som skiljer sig åt då örtmedicinen de facto har en hel del evidens bakom sig. Faktum är att de flesta läkemedel ju faktiskt härstammar från olika växter, kända läkemedel som bygger på örtmedicinsk behandling så som aspirin. Dock har man ju i den evidensbaserade medicinen valt att identifiera det aktiva ämnet och separerat just det för att skapa läkemedel. I den alternativa örtmedicinen tror man på växten i sin helhet som starkare än summan av dess delar. Alltså är exempelvis bark från pilträd effektivare än aspririn enligt örtmedicinarna (acetylsalicylsyran är nämligen en modifiering av ämnet salin från pilträdsbarken). Johannesört mot mild depression är ett exempel på en evidensbaserad behandling bland annat. Dock kan den interagerra med många läkemedel så tar man medicin ska man vara högst försiktig och redogöra med läkare.Ernst och Singh beskriver även ett fall där en schizofren kvinna valde bort sin medicin, som höll sjukdomen i schack, mot johannesört. Det slutade i att sjukdomen eskalerade och hon sköt slutligen sina egna barn. Hela detta kapitel avslutas med en ganska lång del om etiken gällande alternativa behandlingar och risk/nytta med de olika beskrivna formerna. En mycket bra del av boken som jag inte villavslöja mer om. En av de bästa delarna men den borde fått ett kapitel för sig och inte som en avslutning till örtmedicinkapitlet.

Avlutande kapitel

Sista kapitlet är en fortsättning på mycket av diskussionerna som avslutar kapitel 5. Jag tycker egentligen att den delen borde ligga här där den passar bättre än tillsammans med örtmedicinens egna kapitel. Men hursomhelst är detta ett avslutande kapitel som berör den etiska diskussionen om placebo. Spelar det någon roll om man talar sanning eller ej? Vad gör det om en patient får placeboeffekt från ett homeopatiskt preparat om det nu får den att må bättre? Ja den här diskussionen är intressant och författarna argumenterar för att det inte håller. Dels går det emot själva grundprincipen för sjukvårdspersonal att vara öppna och ärliga mot sina patienter. Man kanske kan ge sockerpiller till en soldat i krig som ligger på dödsbädden och får en placeboeffekt mot sin enorma smärta men det är fortfarande inte hållbart i sjukvården. Och varför skulle man välja svindyra alternativpreparat som homeopati?
En annan sak är en konflikt i just öppenheten. Risk och effekt måste alltid redovisas från läkarens sida, alltså måste man först berätta att homeopatiskräpet inte funkar men sedan ändå rekommendera det. Det ställer hela grunden i EBM på kant. Men det starkaste argumentet är trots allt att ÄVEN de fungerande läkemedel ger placeboeffekt. Så varför skulle enbart placebo vara bättre än placeboeffekt PLUS riktig effekt? Därefter följer en tio-i-topp-lista över personer och organisationer som vidmakthåller användandet av bluffpreparat. Kändisar som använder det och idrottsstjärnor till exempel. Universitet som ger utbildningar i alternativmedicin och helt frångår sitt vetenskapliga ansvar bara för att få in pengar, kända ”gurus” som Deepak Chopra (kvacksalvaren som är det största namnet inom Ayur Veda), läkare som erbjuder preparaten utan vetskap om dess obefintliga evidens med mera.
Kapitlet diskuterar mer än så men jag lämnar det till dig som potentiell läsare att utforska själv. Det finns även en bilaga med flera alternativmedicinska behandlingar och olika sjukdomar som tas upp separat och kortfattat i slutet.

Vem kommer gilla boken?

Om du är intresserad av alternativa behandlingsmetoder och medicin är boken väl värd att läsa. Om du är öppen för både läkares och medicinetablissemangets felaktigheter genom historien, lika väl som dess utveckling är den en toppenbok. Massor av intressanta historiska överblickar för den evidensbaserade medicinens framväxt tack vare nyfikna och skickliga forskare. Dessutom är boken mycket bra för den som överhuvudtaget är intresserad av hur forskning går till. Om du inte vet vad till exempel meta-analys, randomiserad klinisk prövning eller systematisk litteraturöversikt betyder så kommer det sitta som berget efter denna bok. Du kommer även få en god förståelse i varför vissa typer av experiment kan vara värdelösa och varför faktiska prövningar är överlägset observationsstudier för att påvisa kausala samband (det har jag även skrivit om i en del av mina inlägg kring kostforskning del 2, del 3 och del 4).
Om du däremot redan på förhand bestämt dig för att antingen de här metoderna ”funkar” och vetenskapen inte spelar roll ska du skippa den. Om du tvärtom tror att vetenskapen är statisk och att det vi hävdar idag är givet bortom alla tvivel och ingen anledning finns att ifrågasätta läkare, forskare och läkemedelsindustri ska du inte heller läsa boken. Är man så inskränkt finns ingen anledning att ta till sig det som står. Men med öppet och nyfiket sinne och med intresse för medicinhistora, de alternativa behandlingarnas uppkomst och evidens samt intresse för forskning på området så kommer du gilla den!

Slutord

Ja det framgår nog ganska tydligt att jag gillar boken. Det tog lång tid innan jag kom igång med den men jag är glad att jag gjorde det till slut. Författarnas öppenhet mot alternativmedicinen kanske kan kännas lite påklistrad ibland upplever jag. Den ganska klara bilden av vad de tror och inte tror på lyser igenom även om de skriver på ett utforskande och nyfiket sätt. Självklart menar jag inte att de ska låtsas vara mer öppna än vad evidensen tillåter men jag menar mer att den öppenheten de försöker påvisa inte riktigt känns ärlig. Det som är skit är skit och man upplever tydligt att de tycker det är skit redan till en början. 😀
Jag hade även önskat mig en lite mer kritisk bild även av dagens läkemedelsindustri. Den är då rakt inte fri från korruption och brott mot forskningsetik och det tycker jag inte skall gå helt obemärkt förbi i en annars så kritisk bok. Men den är bra och har en röd tråd som upprätthåller intresset. Enda riktigt negativa är väl som sagt den helt obegripliga svenska titeln. 😀 En klart läsvärd bok som jag varmt rekommenderar för den intresserade!
/Nicklas
1. Cherkin DC et al. A Review of the Evidence for the Effectiveness, Safety, and Cost of Acupuncture, Massage Therapy, and Spinal Manipulation for Back Pain. Ann Intern Med. 2003 Jun 3;138(11):898-906.
2.  Shang A et al. Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects? Comparative study of placebo-controlled trials of homoeopathy and allopathy. Lancet. 2005 Aug 27-Sep 2;366(9487):726-32.

33 svar på “Bokrecension – Salvekvick och kvacksalveri: Alternativmedicinen under luppen”
 1. ”man bör vara medveten om vissa risker med att knäcka i nacke och rygg samt att man är ta de höga priserna i beaktning.”
  Nu måste jag för första gången protesera över vad du skriver Niclas.
  Jag har i snart 15 år gått till Kiropraktor ( 4 olika ) för mina whiplashbesvär. I Sverige är det Socialstyrelsen som utfärdar legitimationer för Kiropraktiker, så nog finns det vetenskapligt stöd för vad en Kiropraktor kan hjälpa till med, och riskerna med att låta sig behandlas av en leg Kiropraktor är inte större än en behandling av en leg. läkare. ( den grupp boken beskriver som ”ortodox” har jag aldrig stött på )
  Din varning över priset tycker jag också är märklig. Min erfarenhet är att de är väl värda de runt 400kr som de tar för en behandling. En PT kostar ca 500kr/timmen, men det är väl aldrig någon som varnar för att gå till en PT med argumentet att det är för dyrt? Du kan dessutom få Friskvårdsbidrag från din arbetsgivare för ett kiropraktorbesök.

 2. mia:
  “man bör vara medveten om vissa risker med att knäcka i nacke och rygg samt att man är ta de höga priserna i beaktning.” Nu måste jag för första gången protesera över vad du skriver Niclas. Jag har i snart 15 år gått till Kiropraktor ( 4 olika ) för mina whiplashbesvär. I Sverige är det Socialstyrelsen som utfärdar legitimationer för Kiropraktiker, så nog finns det vetenskapligt stöd för vad en Kiropraktor kan hjälpa till med, och riskerna med att låta sig behandlas av en leg Kiropraktor är inte större än en behandling av en leg. läkare. ( den grupp boken beskriver som “ortodox” har jag aldrig stött på ) Din varning över priset tycker jag också är märklig. Min erfarenhet är att de är väl värda de runt 400kr som de tar för en behandling. En PT kostar ca 500kr/timmen, men det är väl aldrig någon som varnar för att gå till en PT med argumentet att det är för dyrt? Du kan dessutom få Friskvårdsbidrag från din arbetsgivare för ett kiropraktorbesök.

  Det finns som sagt inget vetenskapligt stöd för att ryggradsmanipulation fungerar bättre än mindre riskfyllda behandlingar. Och varför jämför du med en PT? En rimlig jämförelse är ju med en utbildad sjukgymnast inom landstinget. Dessutom beskriver ju författarna exempel där man krävt åtskilliga behandlingar, 10-20 stycken.
  Du kan ju själv läsa boken och se vad du tycker om den evidens de lägger fram. Att det funkat för dig är säger ingenting.
  ”Conclusion. Combined chiropractic interventions slightly improved pain and disability in the short term and pain in the medium term for acute/subacute LBP. However, there is currently no evidence that supports or refutes that these interventions provide a clinically meaningful difference for pain or disability in people with LBP when compared to other interventions.”
  A Cochrane Review of Combined Chiropractic Interventions for Low-Back Pain. 1 February 2011 – Volume 36 – Issue 3 – p 230–242
  Du kan ju även läsa Cochranes litteraturgenomgång och se om du anser att deras slutsatser baserat på evidensen är felaktiga eller ej.

 3. Jämförelsen med en PT var prismässig, eftersom du skrev att man skulle ta de höga priserna i beaktning. Det tyckte jag var ett väldigt märkligt argument och jämförde därför med annan friskvård som man själv också måste betala.

 4. mia:
  Jämförelsen med en PT var prismässig, eftersom du skrev att man skulle ta de höga priserna i beaktning. Det tyckte jag var ett väldigt märkligt argument och jämförde därför med annan friskvård som man själv också måste betala.

  Då är ju en lika bra jämförelse att äta en trerätters lyxmiddag för 500 spänn. Du kan ju inte legitimera ett dyrt pris för sjukvård med en dyr PT som inte har det minsta med saken att göra. Prisjämförelsen skall göras mellan alternativ sjukvård och etablerad sjukvård.
  Och då bör man vara medveten om att den mycket dyrare varianten inte är varken bevisat effektivare samt att den kan innebära fler risker. Läs boken som sagt, anser du att författarna och den övervägande forskarvälrlden har fel så är det din åsikt.

 5. Nu är du inte seriös.
  Både Kiropraktorn och PT går under Friskvård, när det gäller skattesubventioner, så jag tycker nog fortfarande att det är en relevant jämförelse. Att blanda in priset på en middag framstår faktiskt som rent barnsligt. Om jag vore du skulle jag radera det svaret. Du får gärna radera hela den här konversationen om du vill.

 6. mia:
  Nu är du inte seriös. Både Kiropraktorn och PT går under Friskvård, när det gäller skattesubventioner, så jag tycker nog fortfarande att det är en relevant jämförelse. Att blanda in priset på en middag framstår faktiskt som rent barnsligt. Om jag vore du skulle jag radera det svaret. Du får gärna radera hela den här konversationen om du vill.

  Mitt exempel var seriöst menat. Det är en friskfaktoer med socialt och avslappnat umgänge, precis som träning. Bara en sådan sak som socialt stöd är de facto associerat med bättre rehabilitering vid flera hälsotillstånd. Och det var det som var poängen, att träna på gym är en friskfaktor men man söker inte i första hand en PT för ryggbesvär. Man säker sjukvården. Där kan en kunnig sjukgymnast ge förslag på rehabiliteringsträning dock, ett träningsschema som sedan kan instruktör på gymmet kan hjälpa en med. Med hjälp av sjukvården kanske man dessutom kan utnyttja FAR och få det billigare.
  Jag är ingen motståndare av kiropraktik, jag har själv fått rygg och nacke knäckt tre gånger av OMT-gymnast. Fick även akupunkturnålar i nacke och rygg, 1500 spänn fick jag lägga ut totalt. Jag är i princip återställd i ryggen och har inte haft nackproblem sedan dess. Hjälpte akupunkturen? Ingen aning, det kan mycket väl ha varit fullständigt onödigt. Fixades rygg och nacke? Ja men det kostade mycket och jag kan omöjligt veta om billigare hjälp från annan sjukgymnast hade varit lika bra/bättre.
  Sedan ska vi vara medvetna om att bokens exempel inte gäller Sverige. Din kiropraktor kanske är mer seriös och varken röntgade ryggen eller föreslog massa återbesök. Om han eller hon dessutom enbart sysslar med den typen av behandling som har evidens är det ytterligare ett tecken på seriositet, jämfört med de som hävdar att astma och matsmältningsproblem med mera kan botas.
  Inga kommentarer kommer plockas bort om det inte är trollande, på tok för uppenbart läsarfiske från andra bloggare eller spam.

 7. Tack för att du tar upp denna bok. Simon Singh skriver mycket bra och är verkligen insatt i detta ämne. Den hamnar hög upp på min önskelista!
  Till Mia: poängen är att man ska utgå från riktiga (helst dubbelblinda) studier när man utvärderar olika metoder. Ditt fall är en anekdot, och bevisar bara att du tycker dig ha blivit hjälpt av en viss metod, men det säger ingenting om huruvida metoden verkligen är effektiv. Det finns ju många som blivit friska efter att ha tagit homeopatiska preparat, men det har inget med sockerpillret att göra (möjligen placeboeffekten).

 8. Mia,får man fråga hur du mår idag? Med tanke på att ”Jag har i snart 15 år gått till Kiropraktor (4 olika) för mina whiplashbesvär” så får jag intrycket av det inte hjälpt? Hur många manipulationer har du utsatt din nacke för?
  Rimligen borde en kiropraktor vid detta lag reagera och medge att kiropraktisk behandling inte fungerar, att det är dags för att du ser dig om efter en annan form av behandling.
  OBS! Mia, detta är inget påhopp!

 9. mia: jämförde därför med annan friskvård som man själv också måste betala.

  Hej Mia!
  Jag tycker att det är intressant att du kallar det för friskvård? Är det för att det inte finns högkostnadsskydd och är subventionerat eller är det för att du går dit i ”förebyggande” syfte och gjort det regelbundet i 15 år?
  Mina tankar går tillbaka allt för hälsa mässan 2009 där några kiropraktorer använde en skanner för att hitta fel på friska besökare. Besökarna fick sen en broschyr med information om behandling som skulle fixa deras problem. Maskinen heter passande nog subluxation station. En viktig del i deras marknadsföring är att apparaten är ”space certified” 🙂 Så vill du ta med den när du åker ut i rymden så kan du det 🙄 http://www.subluxation.com/the-insight-subluxation-station/
  I övrigt är kiropraktik skapat från humbug. Det finns kiropraktorer som mer eller mindre gått ifrån den påhittade grundförklaringsmodellen och andelen som gjort detta i Sverige är nog högre än på många andra platser. Men det är fortfarande en total chansning man tar när man går till en kiropraktor, kanske får man en behandling med lite evidens, kanske får man bara höra en massa påhitt. Att gå på en rekommendation från en vän är värdelöst om nu inte den vännen har kunskap inom rehabiliteringsområdet.

 10. Hm, jag fattar inte vad det är du inte fattar med titelvalet, Eddie? Det är väl ganska uppenbart hur de har tänkt (ordlekar går ju aldrig att översätta direkt). Lololol@den amerikansika undertiteln dock; den kändes extremt mycket sensationsrapportering.

 11. Caveman: Mia,får man fråga hur du mår idag? Med tanke på att “Jag har i snart 15 år gått till Kiropraktor (4 olika) för mina whiplashbesvär” så får jag intrycket av det inte hjälpt? Hur många manipulationer har du utsatt din nacke för?Rimligen borde en kiropraktor vid detta lag reagera och medge att kiropraktisk behandling inte fungerar, att det är dags för att du ser dig om efter en annan form av behandling.OBS! Mia, detta är inget påhopp!

  I två år efter bilolyckan gick jag till sjukgymnast ca 40 gånger! utan att bli bättre. Tillslut så klassades jag som 10% handikappad, för livet!Jag fick höra att jag aldrig skulle få tillbaka full funktion i armen och aldrig bli värkfri. Vidare sjukgymnastik bedömdes som verkningslös av läkare. Jag var enligt ”den etablerade” vården ett hopplöst fall. 24 år gammal. De följande åren klarade jag mitt jobb tack vare starka värktabletter.
  Tillslut blev jag rekommenderad att gå till en kiropraktor ( en yrkesgrupp som jag då aldrig hade hört talas om )Jag gjorde ca 10 behandlingar under en halvårsperiod, tror jag, länge sen, och efter det klarade jag mig på en Alvedon då och då, samt att jag återigen kunde hålla saker i min vänsterhand utan att omedelbart tappa dom.
  De följande åren gjorde jag ett nytt besök när jag fick ont, vilket brukade bli ett besök i halvåret ungefär. De senaste 3-4 åren har jag kanske gått sammanlagt 3 gånger. Värktabletter behövs inte längre.
  Att jag har bytt kiropraktor beror på att antingen jag eller dom har flyttat. Alla har varit mycket seriösa.
  Idag är jag en mycket vältränad 42 åring som är helt värkfri och fullt fungerande.
  Jag anser inte att svenska, av socialstyrelsen legitimerade kiropraktorer ska kopplas ihop med det som står i boken. Det har inget med dom att göra för de var knappast involverade i en enda av de undersökningar som gjorts.

 12. mia:
  Det har inget med dom att göra för de var knappast involverade i en enda av de undersökningar som gjorts.

  Det har ju ingen sagt heller. Ändå reagerade du så starkt. Du är inte den enda som regerar känslostyrt i såna här sammanhang. Naturligtvis är vi glada för din skull men din anekdot ändrar inte det faktum att det bygger på humbug från början och att det än idag finns oseriösa personer, även i Sverige (som Jacob nämner). Ingen har sagt att dina kiropraktorer har gjort fel. Och samma sak med vården, fast tvärtom. Även där finns naturligtvis individer som gör felbedömningar och är mer eller mindre kompetenta tyvärr.
  Angående dina tio besök, kändes det som att du behövde så många eller var det deras åsikter?

 13. Det är snarare vad man skulla kalla ett nytt garde av kiropraktorer som Hanna tillhör. Old school-gänget är kvar i att kiropraktik kan bota allt genom manipulation av ryggkotor, medan den nya rörelsen faktiskt är intresserade över vad kiropraktik har för effekt. Det finns alltså kiropraktorer som Hanna som behandlar ryggbesvär och backar upp sina behandlingar med evidens, och sen finns det de som påstår sig bota astma, allergi, kolik, halsfluss och gud vet inte allt. Ett sätt för att lätt se vad de är för några är att höra vad de tycker om den vanliga skolmedicinen. Jag har märkt en viss korrelation mellan inställning till skolmedicinen och kiropraktorns seriositet. De som påstår sig kunna förebygga cancer och dyligt kvacksalveri är ofta väldigt fientliga mot skolmedicinen och de som håller sig till det evidensbaserade ser ofta sjukvården som en slags kollegor. Tyvärr kan jag inte backa upp detta med annat än mina egna observationer 😉

 14. Känns som boken gällande kiropraktik är en smula överdriven? I varje fall om man jämför det som skrivs på den här bloggen: http://www.dagensmedicin.se/asikter/blogg/gastbloggar/hanna-brus/index.xml Hon verkar inte så flummig som boken beskriver. Är det skillnad på svenska och utländska kiropraktiker måntro?

  Hej Johan!
  Nej boken överdriver inte. Den går igenom just de kvacksalveriteorierna som ligger till grund för kiropraktiken samt vad vissa anser sig kunna bota. Men den lyfter ju också fram för vad man har evidens och att det skiljer sig åt. Hanna Brus är väldigt mån om att ta bort allt ovetenskapligt från kiropraktiken så hon skulle nog gilla boken, om hon inte läst den.
  Här kan du lyssna på en intervju med henne:
  http://skeptikerpodden.se/2010/12/hanna-brus/

 15. Intressant intervju med Hanna. Tycker hennes svar ger en helt annorlunda bild av kiropraktik än vad boken beskriver. Boken verkar kretsa mycket kring gamla teorier. Hur aktuellt är detta i dagens kiropraktik? En annan sak är t.ex. hennes bedömning av risken för skador efter manipulationsbehandling, som enligt henne är extremt liten. I boken varnas läsaren för att utsätta sig för detta, speciellt i halsryggen. Kanske generaliserar boken lite väl mycket. Man får ju inte glömma att den är populärvetenskap, vars syfte är att skapa debatt. Och det har ju boken uppenbarligen lyckats med.

 16. En annan mycket viktig aspekt som behandlas övergripande genom boken är placeboeffekten. Vilken vi svarar individuellt på, p.g.a. diverse olika faktorer. Jag tycker man ska ha den i åtanke när man pratar om vilken behandlingsmetod som helst, alternativ som etablerad. För övrigt så är boken mycket läsvärd (om man har ett öppet och nyfiket sinne som Nicklas skriver)!

 17. Ang Akupunktur så finns det en förklaring till varför det ”fungerar”. I korthet så har det med frigörandet av ett ämne kallat adenosin vilket fungerar smärtreducerande. Upptäckten är faktiskt gjord av en 16:åring (huvudförfattare)!.
  Finns att läsa om i Illustrerad Vetenskap 3/2011, samt orginalartikeln: Adenosine A1 receptors mediate local anti-nociceptive effects of acupuncture, Nature Neuroscience 13, 883–888 (2010)
  I övrigt så vill jag tipsa om ”The Amazing Randy” aka James Randy. Han är en illusionist som använt sina ”talanger” till att avslöja bedrägerierna, han har faktiskt varit med och granskat avslöjat forskare som påstått sig hitta stöd för homoepati. Numera så har han en tendens att käka ett paket homeopatiska sömnpiller i början av sina presentationer. Han ger förövrigt en stor summa pengar till den som kan bevisa något övernaturligt.

 18. Hallå Pat!
  När det gäller akupunktur så kan man ju inte säga att akupunktur fungerar bara för att instickande av nålar har en effekt. Akupunktur handlar om var man ska sätta nålar, hur de ska sitta i förhållande till varandra, hur djupt de ska gå osv. Med studien du syftar till så skulle vem som helst kunna utföra akupunktur genom att sätta nålar var som helst. Sen finns det ju även placebostudier där nålarna varit tandpetar och man har inte ens stuckit in dem utan bara ”petat” på personerna. Dessa tandpetar har gett samma effekt. Så att peta med något taggit på personer med smärttillstånd kanske skulle kunna klassas som evidensbaserat 🙂

 19. Guddi
  Det är sant, nästa steg för att få reda på mer bör rimligtvis handla om att undersöka vart man skall lägga nålarna för att lyckas få ultimat effekt. Detta bör rimligtvis innebära att man måste komma åt nerverna. Det skulle vara intressant och jämföra detta med akupunktur ”punkterna”. Jag skulle inte vara förvånad om det visar sig att de två korrelerar.
  Dock så verkar effekterna av akupunktur aka adenosiner vara kortvarig. Ang sätta nålar var som hellst så måste det nämnas att effekterna verkar vara lokala, alltså påverka de nerverna som sitter närmast. Så lite koll måste man ändå ha om man ska leka med nålar 🙂
  Kom även ihåg att placebostudierna visar endast att det finns en placebo effekt, det finns placeboeffekter i alvedon också. I akupunktur så verkar det onekligen finnas en annan effekt. Dock så är all BS om chi och energi något som man bör ignorera, dessutom är inte akupunktur någon ”super lösning”, utan kan fungera för vissa ändamål.

 20. Hej har inte haft möjligheten att läsa alla inlägg (hinner inte) men min åsikt angående kiropraktorer är att det borde förbjudas och till stora delar är kvacksalveri. Arbetar inom intensivvården som iva- sjuksköterska.
  Inom neurologsjukvården händer det att det kommer in patienter som besökt en kiropraktor som på olika sätt tryckt och manipulerat vilket gjort att patienterna nu är gravt handikappade. Allt från förlamade till grava neurologiska påverkan (proppar har skickats iväg inom cns).
  Personligen skulle jag aldrig besöka en kiropraktor efter det jag sett. Det är konstigt att inte media har granskat denna bransch finns en del fall som är hjärtkrossande pga felbehandlingar.

 21. Pat: Dock så verkar effekterna av akupunktur aka adenosiner vara kortvarig. Ang sätta nålar var som hellst så måste det nämnas att effekterna verkar vara lokala, alltså påverka de nerverna som sitter närmast. Så lite koll måste man ändå ha om man ska leka med nålar

  Det finns flera studier där man satt nålarna enligt ”punkterna” och i andra grupper satt nålarna lite var som helst. Resultaten är de samma. Så det finns ingen anledning alls att tro att det spelar någon roll var man sätter nålarna och det finns inga belägg alls för att man behöver ha någon som helst koll 🙂 Man behöver ju som sagt inte ens sätta i nålarna och djupet verkar inte heller spela någon roll.

 22. Pat:
  Nu hann Jacob före men placebonålar finns, de tas även upp i boken. Trots att man alltså sätter nålarna på exakt de ställen där man enligt akupunkturen bör få effekt så är inte effekten bättre hos de som får nålen instucken och de som inte får det. Båda får effekt,placeboeffekt, men ingen signifikant skillnad.
  Martin:
  Obehaglig historia du berättar. Viss finns viss evidens för att det kan hjälpa men det är inte helt utan risker som du säger. Även det tas upp i boken. Dels det du berättar men även risken med röntgenstrålar som i vissa fall varit långt mer slösaktigt använt än i vanlig sjukvård.

 23. Jag kan absolut förstå att personer känner sig utelämnade av vården och söker efter alternativ så som kiropraktorer. Det ska ju också ärligt sägas att sjukvården betalar stora pengar till alternativ sjukvård som saknar evidens. Men med den erfarenhet jag besitter avråder jag alla i alla läggen att besöka en kiropraktor.
  Dock tycker jag också ska tilläggas i debatten att bara för att det idag inte finns evidens behöver det inte betyda att det inte fungerar. Min egen åsikt är att jag gärna gör det som finns bevis för att det fungerar. Dock måste man ju på något sått bryta nya marker.

 24. @Martin
  Det är inte bara kiropraktorer som utför manipulationsbehandling. Sjukgymnaster, naprapater och läkare utför dessa också. Det blir därför fel att skriva att kiropraktik bör förbjudas, snarare är det manipulationsbehandling oavsett vem som utövar den som i så fall ska bort. Om man tittar på de anmälningar som kommer in till HSAN gällande skador till följd av maniupulation så är det ganska väl fördelat mellan kiropraktorer, sjukgymnaster och naprapater. En liten andel gäller läkare men beror snarast på att gruppen som har utbildning i manipulationsbehandling är liten.

 25. Hannah nu skrev jag inte enbart manipulation var orsaken till skador. Jag har inte haft chansen att gå djupare in i orsaken till skadorna än att de orsakats av kiropraktor.
  Att jämföra sjukgymnaster och läkare med kiropraktorer/naprapater är väl milt sagt orättvist. De förra har en gedigen högskoleutbildning samt att behandlingsmetoderna har grund i vetenskapen vilket inte på samma sätt är fallet i kiropraktiska behandlingar.
  Läkare och sjukgymnasters behandling måste ha vetenskapliga bevis.
  Det finns flera områden som behöver granskas och det finns säkert behandlingar som utföres inom sjukvården som när man ser på det om några år inte var särskilt smarta. Men de har idag vetenskapliga bevis för att de fungerar.

 26. Hannah: Det är inte bara kiropraktorer som utför manipulationsbehandling. Sjukgymnaster, naprapater och läkare utför dessa också.

  Frågan är ju också var och när manipulationen utförs. Jag har varit på förfester där en kiropraktor gått runt och knäckt till nacken på personen samtidigt som han druckit lite öl och de han knäckt nacken på inte ens haft några besvär. Finns iofs säkert mindre smarta sjukgymnaster som gjort samma sak. Kiropraktorer är dock löjligt givmilda med manipulationerna och det är säkert få besökare hos en kiropraktor som kännt att de fått en bra behandling om deras ryggar inte blivit knäckta. Rygggen ska ju ”rättas till” enligt de flesta.
  Jag har arbetat lite med skånelaget i fotboll och där har jag ett antal gånger fått förfrågan från killar om jag kan knäcka deras ryggar trots att de inte har några problem och motiveringen har då varit att de får det hemma i klubblaget.
  Enligt mig är dock inte problemet med kiropraktik allt knäckande utan det är alla pseudovetenskap som finns inom kiropraktiken. Det verkar ju knappast finnas någon vilja att städa bort skiten heller utan när någon påpekar att de ljuger om sina behandlingar blir personen istället stämd (se Simon Singh i England).

  Martin: De förra har en gedigen högskoleutbildning samt att behandlingsmetoderna har grund i vetenskapen vilket inte på samma sätt är fallet i kiropraktiska behandlingar.
  Läkare och sjukgymnasters behandling måste ha vetenskapliga bevis.

  Det där är en liten förskönad bild Martin. Det finns löjligt mycket hokus pokus och tveksamma behandlingar inom sjukgymnastiken. Med ganska få undantag så är dock min uppfattning att de flesta använder dessa metoder då de inte finns några metoder med klar evidens vid de problem som de ska behandla.
  Om en metod visar sig vara verkningslös så frångår dock de flesta metoden ganska snart. Det är här jag tycker att den största skillnaden är mellan sjukgymnaster och kiropraktorer.

 27. Guddi du har säkert rätt att det finns sjukgymnaster som inte utför sitt arbete helt korrekt på samma sätt som det finns inom alla yrkeskatekorier. Men visst omfattas en sjukgymnast av Hälso och sjukvårdslagen och i den står det tydligt att åtgärderna ska ha förankring i vetenskapen. Därtill kan sjukvårdspersonal bli av med sin legitimation vilket inte är möjligt för tex en kiropraktor.

 28. Kul och viktigt ämne ni tar upp! Jag har själv brottats med ryggbesvär och sökt hjälp hos kiropraktor, naprapat, osteopat och sjukgymnast och massageterapeuter. Kiropraktorbehandlingarna var de klart sämsta och gav mig en obehaglig känsla när jag låg på britsen. Själv pluggar jag till sjukgymnast och tycker att det känns som en seriös och gedigen utbildning med möjlighet till OMT-kompetens, om man vill fortsätta på det spåret. Jag tar mig friheten att skriva ett inlägg om recensionen på min blogg http://www.ptcaroline.wordpress.com och traninslara.se finns såklart med bland ”Bloggar jag läser.” 🙂

 29. Ville bara flika in en rättelse.
  Kiropraktorer är legitimerade av Socialstyrelsen och således gäller samma lagar och förordningar för en kiropraktor som för en sjukgymnast eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.
  Skulle också vilja påstå att det finns anledning för samtliga områden inom manuell medicin/ icke kirurgisk ortopedmedicin att idka självkritik och titta över kompetensnivåerna. Grundutbildningen i sig är tyvärr ingen garanti för reell kompetens.
  Roligt därav med initiativ från några sjukgymnaster som vågar rikta kritik mot de egna leden. http://www.fysiopodden.wordpress.com är väl värt ett besök.
  Tack för ordet!

 30. Hej Hanna!
  Jag kanske har glömt någon kommentar men vem har påstått att de inte är legitimerade enligt SoS?
  Hursomhelst var det kul att du tittade inte, tack för det! Fysiopodden verkar bra. 🙂

 31. Hej Nicklas,
  slarvigt av mig att inte hänvisa till kommentar. (#29).
  ”Martin skriver:
  2011-03-01 kl. 10:36 Citera Kommentar
  Guddi du har säkert rätt att det finns sjukgymnaster som inte utför sitt arbete helt korrekt på samma sätt som det finns inom alla yrkeskatekorier. Men visst omfattas en sjukgymnast av Hälso och sjukvårdslagen och i den står det tydligt att åtgärderna ska ha förankring i vetenskapen. Därtill kan sjukvårdspersonal bli av med sin legitimation vilket inte är möjligt för tex en kiropraktor”.
  Mvh
  Hanna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *