Att det är nyttigt att äta frukt och grönt är något som jag gissar på att i princip varje människa vet. Det finns visserligen vissa LCHF:are som intalar sig själv att frukt gör människor feta men de har inget ben att stå på när det gäller fakta bakom det påståendet även om det är så att grönsaker för sig själv har mer positiva effekter än frukt.

Det jag tänkt skriva om idag är en ytterligare orsak till att äta gott om frukt och grönt. En orsak som jag personligen för bara något år sen inte visste faktiskt kunde ha en sådan effekt som den möjligen har. Det är faktiskt så att du verkar bli både snyggare och du uppfattas som mer hälsosam om du äter frukt och grönt. Inte för att folk ser dig äta det, utan för att det förändrar tonerna i din hudfärg som sen andra människor bedömer (1).

Frukt och grönt vs solbränna

Det finns en väldig massa forskning kring vad vi människor tycker är attraktivt och vad som generellt sett går hem bäst hos det motsatta könet. Vanligtvis studerar man mest ansiktsform, kroppsform, symmetri med mera men även hudfärg har man sett spelar in.

En aningen gul-röd nyans på huden har man till exempel sett tolkas som mer attraktivt och att personen är i bättre hälsa (2, 3). Vi talar alltså inte om ”redo för dialys”-gul utan om en liten färgskiftning mot lite mer gul-röda nyanser.

Det finns två olika sätt för oss som människor att uppnå den här effekten. Den ena känner alla till, solbränna. En person som är lite solbränd tolkas generellt sett som mer hälsosam och frisk än någon som är helt blek även på sommaren. Det är givetvis en smaksak vad som är för mycket när det gäller solbränna men när folk ska bedöma en annan persons hälsa så innebär alltså lite solbränna istället för ingen solbränna att personen bedöms må bättre och vara mer attraktiv.

Ett barn med carotenosis - näsan har blivit gul/orange
Ett barn med carotenosis – näsan har blivit gul/orange

Det andra sättet att uppnå en liten färgskiftning på huden är faktiskt att äta frukt och grönsaker som innehåller så kallade karotenoider. Många har säkert hört påståendet att om man äter väldigt mycket morötter så kan huden bli orange. De flesta har säkert tagit det som en skröna men det är faktiskt sant även om det är något som är väldigt svårt att uppnå i praktiken. Men tillståndet finns och heter carotenosis. Det är harmlöst för hälsan men man kan se lite rolig ut.

För oss som inte är små barn eller vuxna som mer eller mindre lever på grönsaker och frukt så är risken för carotenosis extremt liten. Istället så kommer vi att få en liten skiftning i nyansen av vår hud och detta är då alltså det andra sättet för oss människor att förändra vår färg på huden.

Färgen från frukt och grönt föredras framför solbränna

I studier där man tittat på effekten av antingen mer hudfärg i from av extra melanin (exempelvis solbränna) eller extra karotenoid (som mer frukt och grönt) så har man sett att folk föredrar extra färg från karotenoid framför extra färg från solbränna och det gäller både när de rankar efter uppskattad hälsa hos personen (2) eller hur attraktiv personen är (1).

De här studierna är små och utförda med datorgenererade bilder vilket i alla fall jag inte tycker känns som solklara bevis. Särskilt de datorgenererade bilderna känns lite väl öppna för bias hos forskarna känner jag. Man har givetvis anpassat datorprogrammen efter faktiska uppmätta värden från andra studier men jag hade hellre sett att man jämfört bilder från före en person gjort något, efter personen ätit extra frukt och grönt i några veckor och sen efter ytterligare en period där personen slutat äta frukt och grönt och istället solat lite.

Här under kan du se ett exempel på hur ansiktena har sett ut i en av studierna jag nämnt. Mittenbilden och bilden åt höger är alltså datorgenererade. För att göra det lite roligare för dig som läsare så ska jag inte berätta vilken bild som är vad förrän lite senare men jag kan hjälpa med att säga att bilden till vänster är utan någon färg på huden alls. Av de andra två bilderna så är det alltså en bild där huden är färgad av solbränna och en där huden är färgad av att personen ätit mer frukt och grönt och därigenom fått i sig mer karotenoider. Så gissa vilken som är vilken så får du svaret lite längre ner.

Tre olika färger på huvden beroende på kost och solvanor
Tre olika färger på huden beroende på kost och solvanor. Bilden till vänster är utan någon specifik färg. Som du kan se är bilderna tagna i väldigt sterila miljöer under starkt vitt ljus.

Som du kan se finns det en liten skillnad i färg mellan de olika situationerna. Har du bestämt dig nu för på vilken av bilderna som du tycker att tjejen är mest attraktiv och ser mest hälsosam ut?

Svaret på vilken av de två andra bilderna som är solbränna och vilken som är färgad av mer frukt och grönt är att bilden längst till höger är solbränd och mittenbilden är mer frukt och grönt. När folk får rangordna de här ansiktena vinner alltså mittenansiktet, mer frukt och grönt.

Hur uppnår du effekten och hur lång tid tar det?

Det är alltså fullt möjligt att du kommer att upplevas som mer hälsosam och mer attraktiv om du äter mer frukt och grönt. De givna följdfrågorna är ju då hur mycket frukt och grönt som verkligen krävs och även om alla frukter och grönsaker fungerar lika bra?

Om vi börjar med den andra frågan så är det inte så att alla frukter och grönsaker fungerar lika bra ur den här aspekten. För givetvis är inte alla frukter och grönsaker skapta lika ur alla aspekter. Men det är tyvärr inte så lätt som att du bara kan titta på färgen på det du äter och sen anta att du kommer att få samma färg. Gröna grönsaker kan till exempel innehålla en hel del karotenoider men det döljs av framför allt klorofyll som ger grön färg. Så det finns inget enkelt svar på vilka grönsaker eller frukter som är bäst. Det går att hitta tabeller över medelvärden för olika former av karotenoider i olika frukter och grönsaker men det är att göra det väldigt krångligt för sig att börja använda dessa. Lösningen är ju bara att äta lite mer av dem allihop.

Svaret på den andra frågan är inte helt klar. Det finns en studie från 2012 där man följde studenter över 6 veckor där man tre gånger bad dem fylla i hur mycket frukt och grönsaker som de hade ätit senaste veckan samtidigt som man mätte färgen på deras hud (4). I den studien fann man att studenter som spontant förändrat sitt intag av frukt och grönt över tiden också fick en mätbar förändring i färgen av deras hud. Så förändringen börjar ske mer eller mindre direkt.

I samma studie gjorde man också ett annat test där man tog de värden man mätt upp på de faktiska försökspersonerna och sen tog man fram datormanipulerade bilder på personer med förändringar i hudfärg som var i samma storleksordning som de man sett hos studenterna. När man hade dessa bilder lät man andra försökspersoner rangordna dessa och man fann att det krävs en förändring i omkring 3 serveringar per dag för att få till en förändring som blir mätbar (4).

Du är väldigt svårt att äta för mycket av något på den här bilden

Gäller det här i alla kulturer?

I den här artikeln tar man dessutom upp det intressanta fenomenet att de här fynden mycket möjligen inte bara gäller folk med ljus hy. Spontant är det lätt att tänka att lite mer gul-röd hud är något som bara borde ha en effekt på ljusa människor men det här testerna har visat på samma resultat när man testat det på svarta från Sydafrika, vita från Storbritannien och asiater (oklart var då det är då det är opublicerad data) (2, 4). De svarta testpersonerna i Afrika valde intressant nog samma ”extra” mängd gult och rött i färgen som de vita i Storbritannien.

Den slutliga färgen blir givetvis inte den samma när utgångsfärgen inte är den samma men i alla kulturer så innebär alltså en lite röd-gulare hy att du tolkas som lite mer hälsosam och lite mer attraktiv. Hypotesen är att en mer gul-röd hy återspeglar en persons hälsa och att vi människor lärt oss tolka det. Karotenoider fungerar bland annat som antioxidanter och en hög stress i kroppen innebär att karotenoiderna förbrukas och vår hud tappar lite av färgen. Det här är en effekt som sker hos alla, oavsett hudfärg.

Människor tycker personer med mer gul-rödaktiv hy är mer attraktiva
När svarta bedömde andra svarta efter hur attraktiva de var så valde de generellt sett personer med mer gult i hudfärgen. När man satte ihop kompositbilder av de fem mest attraktiva och de fem minst attraktiva så blev resultaten som på översta raden. När vita bedömde svarta såg man inte samma effekt.

I översta raden i bilden här till höger kan du sen en kompositbild från en studie där man lät svarta Sydafrikaner rangordna ansikten efter hur attraktiva de tyckte dem var och sen ”satte man ihop” de fem minst attraktiva ansiktena (vänster) och de fem mest attraktiva (höger) till en kompositbild. Som du kan se är huden på den sammansatta ”personen” till höger betydligt mer gulaktig. När vita personer fick bedöma attraktionen på samma bilder blev färgskillnaden inte alls lika tydlig (nedre raden) (3).

När sen de omvända försöken gjordes och alla skulle bedöma attraktionen hos vita personer valde de vita personer med mer gul-röd hudfärg medan de svarta inte gjorde det. Hypotesen här är att skillnaderna i hudfärg är så små så det krävs ”vana och erfarenhet” att kunna urskilja den. När svarta bedömer vita eller vita bedömer svarta så ser de helt enkelt inte dessa små skillnader (3).

I början av året genomförde man en studie i Nottingham där man lät asiatiska studenter dricka en smoothie rik på karotenoider dagligen i sex veckor. Deras resultat är ännu inte publicerade men enligt en artikel på universitetets hemsida är de preliminära resultaten signifikanta (5). Om den här studien blir publicerad så kommer den vara den första som visar att den här effekten verkligen kan uppnås mer mer frukt och grönt och att det inte bara är en effekt av att man i vissa kulturer helt enkelt föredrar vissa färger på huden framför andra.

Summering

När det gäller frågan om frukt och grönsaker verkligen kan göra så att du ser mer hälsosam och attraktiv ut så tycker jag fortfarande att det behöver lite mer evidens innan man kan säga något säkert. Särskilt tycker jag att man behöver undersöka om effekten är mer eller mindre helt genomgående i fler kulturer så man vet att det inte är något kulturellt man studerar utan faktiskt något som vi kan ha utvecklat evolutionärt för att finna friskare partners.

Det är en intressant hypotes helt enkelt och även om evidensen inte är där till 100 procent så är det ju ytterligare något som kan motivera människor (läs dig) att äta mer frukt och grönt 🙂


Upptäck mer från Träningslära

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

10 svar på “Äter du frukt och grönsaker blir du snyggare”
 1. ” Det finns visserligen vissa LCHF:are som intalar sig själv att frukt gör människor feta men de har inget ben att stå på när det gäller fakta bakom det påståendet även om det är så att grönsaker för sig själv har mer positiva effekter än frukt.”
  Har Ni någon gång skrivit om asymmetri i dessa sammanhang, d.v.s. olika effekt beroende på vem man är. Låt mig förklara. Jag håller med om påståendet att frukt inte gör människor feta. Men kanske kan fruktätande försvåra viktnedgång för människor som redan är feta och metabolt sjuka? Insatta LCHF:are tror nog snarare på det senare.
  På liknande sätt kan det vara med fysisk aktivitet (i syfte att gå ned i vikt). För en normalviktig individ kanske fysisk aktivitet skyddar mot övervikt, samtidigt som samma typ av fysisk aktivitet är verkningslöst för viktnedgång. I så fall ännu ett exempel på asymmetri.
  Vad tror Ni om dessa två hypoteser?

 2. Walter Levy: Har Ni någon gång skrivit om asymmetri i dessa sammanhang, d.v.s. olika effekt beroende på vem man är. Låt mig förklara. Jag håller med om påståendet att frukt inte gör människor feta. Men kanske kan fruktätande försvåra viktnedgång för människor som redan är feta och metabolt sjuka?

  När det gäller effekten på vikten så pekar studier på att det inte händer något med vikten när folk börjar äta lite mer frukt och grönt. Kanske är det för att förändringen blir för liten men personligen tror jag mer på att det beror på att man inte säger till folk att plocka bort skitmaten. Och så länge den maten finns kvar i kosten kan man liksom inte kompensera för den med att äta bra saker i övrigt. Är det för mycket skitmat är det för mycket skitmat typ…
  Sen finns det nog en hel del kring sug efter olika typer av livsmedel. Det är onekligen så att vissa människor föredrar söta saker medan andra kan föredra mer salta eller feta livsmedel. Det finns studier som har visat att personer som följer en lågkolhydratdiet får ett minskat sug för söta livsmedel men inte för annan ”skitmat” som inte lever på sötman. Det motsatta har man då sett när det gäller lågfettdieter där sug efter sötsaker kan bestå medan sug efter mer feta produkter minskar.
  Så är du en person som främst har problem med att stå emot sötsaker och livsmedel med socker kan det kanske vara så att frukt bibehåller detta till en viss del?

  Walter Levy: På liknande sätt kan det vara med fysisk aktivitet (i syfte att gå ned i vikt). För en normalviktig individ kanske fysisk aktivitet skyddar mot övervikt, samtidigt som samma typ av fysisk aktivitet är verkningslöst för viktnedgång. I så fall ännu ett exempel på asymmetri.

  När det gäller fysisk aktivitet finns det en stor variation i hur folk svarar på det. De flesta går ner i vikt om de verkligen börjar träna så där är ingen tydlig asymmetri på det viset. Där finns dock undantag och dessa personer verkar belöna sig själva för sin träning med att äta mer skitmat.
  Överlag har dock träning och motion en effekt på aptiten som gör att människor blir bättre på att hålla sin energibalans.

 3. Jacob Gudiol: Så är du en person som främst har problem med att stå emot sötsaker och livsmedel med socker kan det kanske vara så att frukt bibehåller detta till en viss del?

  Tack för snabbt och utförligt svar. Som Du sriver ovan kan det säkert vara i många fall. Men låt mig bli ännu mer specifik. Antag att vi har en person A som äter sig fet på ”skitmat”. Person A slutar sedan helt och hållet med ”skitmat”. Tror Du då fruktmängden spelar någon roll för förmågan att gå ned igen i vikt? Kommer person A få utmärkt viktnedgång även om stora mängder frukt ingår i den ”skitmatsbefriade” kosten?

 4. Inte frukten i sig nä. De få studier som finns på paleo har innehållet stora mängder frukter och folk både går ner i vikt och får bättre blodsocker. Även när de inte går ner i vikt så förbättras deras blodsocker.

 5. Det i kråksången du inte tycks förstå Guddi är att människor reagerar väldigt olika på mängden kolhydrater i kosten
  Ett par ynka frukter kan ge tio ggr så stort utslag på mängden insulin som utsöndras om personen i fråga är insulinresistent
  Skillnaden omöjliggör för personen med resistensen att minska i fettvikt den dagen detta sker
  Sker det varje dag och kanske flera gånger varje dag är personen i fråga chanslös jämfört med den som reagerar med normal insulinutsöndring
  Hur många av oss som tyvärr är i det sämre läget metabolt sett vet jag inte men av samhällets utseende idag att döma tror jag tyvärr det är väldigt många
  Tyvärr förstår de flesta drabbade idag inte heller varför dom har svårt med viktkontrollen och skyller därför sig själva som odiciplinerade eller lata frossare
  Ofta är den trista förklaringen väldigt långt från sanningen

 6. De här dubblade sitt fruktintag och gick från att vara prediabetiker/diabetiker till att ha blodsockerkurvor som klassas som friska, https://traningslara.se/studier-pa-stenalderskost-del-1/ Finns mer från samma grupp i en pilotstudie där man gav personer över 1kg frukt om dagen och det gav samma effekt. I båda studierna såg man också ett omvänt samband mellan fruktintag och bukfetma. När deltagarna började äta mer frukt minskade alltså deras bukfetma.
  Om en person är insulinresistent och går runt med högt blodsocker/hög insulinnivåer så är det helt enkelt inte fruktens fel dufva. Sen verkar du antyda att frukt gör folk feta och det är ju ännu mer fel.

 7. Hej och tack för en bra hemsida! Denna kommentar kommer handla om något helt annat än grönsaker, men då det inte gick att kommentera på bloggposten om fotledsstukningar så gör jag det här i stället 🙂
  Jag stukade foten för drygt 2 år sedan, då jag landade på en boll när jag hoppade studsmatta och foten vred sig inåt. Det var en ganska måttlig stukning – foten var redan svullen efter 10-30 sekunder, men jag kunde ändå stödja på den efter en liten stund även om jag haltade. Hade ingen linda tillgänglig så tyvärr lindades inte foten förrän jag kom hem på kvällen. Tränade ett par dagar senare med tejpad fot (dumt gjort, borde nog vilat lite längre…), fortsatte tejpa i någon månad och det tog väl 3-4 veckor innan svullnaden lade sig. Körde lite rehab i form av balansplatt/enbensstående och tåhävningar, men inte så mycket som jag borde gjort.
  Problemet är att foten fortfarande, efter mer än två år, är något svullen runt fotknölen och missfärgad (röd, nästan lilaaktig över svullnaden. Vet inte om det beror på svullnaden eller något annat, men det gör inte ont när jag trycker på det). Foten är även något instabil, i början trampade jag snett ett par gånger om dagen, men nu kanske 1-2 ggr i veckan eller mer sällan (främst när jag har skor på mig, sällan barfota). Har även stukat den lätt (så att det har gjort ont i ett par dagar) några gånger efter första stukningen, men annars är det bara vrickningar som egentligen inte gör ont, det är mest foten som liksom viker sig. Det är lite som om jag har ett glapp i fotleden – kommer den över en viss vinkel så har jag ingen kontroll att parera snedtrampningen utan den viker sig helt och hållet, till skillnad från den friska foten som är väldigt stabil. När jag sträcker på vristen brukar den låsa sig och sen knäcka till när jag kommer förbi ”spärren”.
  Nu blev det visst väldigt långt, och insåg mer och mer medan jag skrev att jag kanske borde uppsöka någon sjukgymnast för detta. Förstår att du inte kan säga så mycket över internet, men skulle ändå vilja höra vad du har för tankar om det? Borde jag ringa ortoped/sjukgymnast eller är det mest bara rehabövningar som gäller med tanke på att jag slarvade med det precis efter skadan? Är lite fundersam också över svullnaden och missfärgningen, särskilt med tanke på att det sällan gör ont i foten utan det och instabiliteten är de enda tecknen på att något är fel.
  mvh Anna 🙂

 8. Anna:
  Hej och tack för en bra hemsida! Denna kommentar kommer handla om något helt annat än grönsaker, men då det inte gick att kommentera på bloggposten om fotledsstukningar så gör jag det här i stället
  mvh Anna

  Det finns en anledning till att han stängt av det kommentatorsfältet, vilket du verkar skita i.. Men du skriver ju själv svaret på din fråga i sista stycket! Jacob kan/bör inte svara på detta efter din utläggning och varför är du för snål att träffa en sjukgymnast?! Hade du gjort detta från början hade din fot varit bättre än någonsin, nu kommer den aldrig bli helt 100 igen.. Klart att den kan bli mycket, mycket bättre om du träffar någon kunnig sjukgymnast som kan hjälpa dig med övningar anpassade till just efter din situation!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *