Koffein är en drog som de flest nyttjar och som har positiva effekter både på hur alert och pigg man känner sig och på den fysiska prestationsförmågan.

Får man i sig för mycket koffein kan man dock få lite otrevliga biverkningar så som hjärtklappningar, ångestkänslor, skakiga händer, magbesvär och yrselkänslor.

Koffein kan också ha en negativ effekt på sömnen både när det gäller den totala tiden man sover och kvalitén på den sömntiden man ändå får.

Hur snabbt koffein bryts ner i kroppen beror på hur mycket koffein du har i kroppen. Har du mycket koffein i kroppen så bryter din lever ner en större mängd per minut än om du har lite koffein i kroppen.

Det här leder till att koffeinnedbrytning bäst återges i något som kallas för halveringstid. Måttet säger helt enkelt hur lång tid det kommer att ta för koffeinmängden som du har fått i dig att halveras.

Normalt brukar man säga att halveringstiden för koffein ligger kring 4-6 timmar ungefär. Och det stämmer, i genomsnitt. Det kluriga med koffein är att det här värdet kan skilja sig riktigt mycket mellan olika personer.

Vissa kan ha en halveringstid på bara 2-3 timmar medan andra kan ha en halveringstid upp emot 8-10 timmar.

Det finns genetiska förklaringar till det här och intressant nog kan man se i observationsstudier att personer som bryter ner koffein snabbare också får i sig mer koffein.

Det är troligen helt enkelt så att ”alla” uppskattar koffeinet men de som bryter ner koffein snabbare förlorar effekten snabbare och därför väljer de att dricka mer. Medan de som bryter ner koffein långsamt istället avstår att dricka mer eftersom de då troligen mest riskerar de negativa biverkningarna när intaget blir för högt.

Det som bilden här ovanför visar är spridningen mellan olika människor i olika studier. Den visar också att man har visat att rökning förkortar halveringstiden medan preventivmedel ökar på halveringstiden.

Se inlägget på Instagram

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *