Den här studien publicerades online för några veckor sen och som vanligt när det gäller USA och övervikt så målar den upp en skrämmande trend. Det man har titta på i den här studien är inte mängden överviktiga utan istället mängden personer med morbid obesitas, i den här studien definierat som personer med en BMI över 40.

Int J Obes (Lond). 2012 Sep 18. doi: 10.1038/ijo.2012.159. [Epub ahead of print]
Morbid obesity rates continue to rise rapidly in the United States.
Sturm R, Hattori A.
Clinically severe or morbid obesity (body mass index (BMI) >40 or 50?kg?m(-2)) entails far more serious health consequences than moderate obesity for patients, and creates additional challenges for providers. The paper provides time trends for extreme weight categories (BMI >40 and >50?kg?m(-2)) until 2010, using data from the Behavioral Risk Factor Surveillance System. Between 2000 and 2010, the prevalence of a BMI >40?kg?m(-2) (type III obesity), calculated from self-reported height and weight, increased by 70%, whereas the prevalence of BMI >50?kg?m(-2) increased even faster. Although the BMI rates at every point in time are higher among Hispanics and Blacks, there were no significant differences in trends between them and non-Hispanic Whites. The growth rate appears to have slowed down since 2005. Adjusting for self-report biases, we estimate that in 2010 15.5 million adult Americans or 6.6% of the population had an actual BMI >40?kg?m(-2). The prevalence of clinically severe obesity continues to be increasing, although less rapidly in more recent years than prior to 2005.

Uppskattningsvis 6,6 procent av befolkningen i USA har alltså en BMI över 40. BMI 40 kan nog vara svårt att relatera till för många svenskar men det innebär att en person som är 180 cm lång väger 130 kg eller mer. För en person som är 160 cm lång är motsvarande vikt 102 kg. Vi pratar alltså om verkligen stora människor och detta är den undre gränsen.

Mängden personer med morbid obesitas i USA de senaste 20 åren
Mängden personer med morbid obesitas i USA de senaste 20 åren

Det enda ”positiva” med resultatet i den här studien är att trenden med en kraftig ökning har minskat lite sen 2005 men som du kan se är det fortfarande en kurva som pekar uppåt. Det verkar alltså som att de som är överviktiga i USA ökar allt mer i vikt och deras vikt stannar alltså inte av när de väl har en BMI >30 eller liknande.
I studien har man också tittat på etniska skillnader och resultatet visar som vanligt att svarta och latinos är fetare än de vita. Det man däremot också verkar se i den här studien är att dessa grupper inte ökar mer i vikt än de vita för närvarande. Det verkar istället mest som att de bara är några år före de vita och de vita följer alltså precis samma trend som de svarta och latinosen gjorde för några år sen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *