Det här är resultatet från en ny studie från Israel som bra belyser något som jag har fått upprepa otroligt många gånger genom åren. Det man har gjort är att man har tagit 3000 personer, 20-95 år, och sedan gjort en mätning av deras kroppsfettprocent med hjälp av en DXA. Sedan har man jämfört förekomsten av fetma när man mäter med BMI och DXA.

Gränsen för fetma enligt BMI är idag satt vid 30. Har du BMI över det så kallas det för fetma. Att man satt gränsen vid just 30 är nog mestadels för att det var ett värde som var lättare att komma ihåg än typ 28 eller 31. Men gränsen finns där för att man vet att riskerna för ohälsa ökar med ökad BMI och det är framför allt vid fetma som risken blir ganska tydlig.

BMI är dock ett mått som inte egentligen tittar på det som orsakar problemet. Problemet är ju inte att man väger mycket i förhållande till sin längd. Istället blir det problem när man bär runt på större mängder fettmassa.

Det spelar även en betydande roll var det där fettet är lagrat men när man väl bär så mycket extra fettmassa så det kallas för fetma så kommer man att ha en del fettmassa på fel platser. För en del så blir det dock mycket mer fett på fel plats vid samma fettprocent pga gener och livsstil i övrigt.

Ett problem med att använda fettprocent är att det är mycket svårare och dyrare att mäta jämfört med BMI. Så vi har inte lika mycket studier som tittar på fettprocent och hälsorisker. På grund av det så finns det idag inget konsensus kring vad som ska användas som gräns för fetma när man mäter fettprocent.

För kvinnor är det nästan alltid så att man har gränsen mellan 32-35% kroppsfett och jag upplever att gränsen 35% är betydligt vanligare.

För män varierar gränsen mellan 25-30% kroppsfett och där tycker jag gränsen 25% är vanligast.

I den här studien utgick man från 25% för män och 35 för kvinnor.

Som du kan se är då hela 89% av kvinnor och 69% av män med BMI 25-29 egentligen feta. Trots att deras BMI säger övervikt. Även med normalvikt enligt BMI är det en hel del med mycket fettmassa på kroppen.

Studien: The paradox of obesity with normal weight; a cross-sectional study

Se inlägget på Instagram


Upptäck mer från Träningslära

Prenumerera för att få de senaste inläggen skickade till din e-post.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *