Innan jag börjar detta inlägg så vill jag be lite ursäkt för bristen på uppdateringar den senaste tiden. Både jag och Nicklas har vårt fokus på annat just nu, men förhoppningen är att vi ska bli klara denna månad och efter det bör antalet inlägg öka igen.
Nu går vi vidare till det jag tänkt skriva om idag. Alla som är intresserade utav LCHF har säkert hört talas om masaifolket från Tanzania. Denna folkgrupp lever traditionellt på mest mjölk, mejeriprodukter och kött från deras egna djur. Som i alla andra (jag har aldrig hört om något undantag) ”naturfolk” så lever/levde de ett liv i stort sett utan närvaro av hjärt & kärlsjukdom (CVD) (1, 2).
I slutet på 60-talet och början på 70-talet när man började tro att mättat fett var farligt för hälsan så utförde man en mängd studier på masaierna för att försöka hitta en förklaring till varför masaierna var ett undantag. För er som läser här på sidan regelbundet så är kanske det inte känns som något stort mysterium att masaifolket har lika bra hälsa som andra naturfolk trots deras kost när man ser till mättat fett. Nicklas har gått igenom detta i flera inlägg men främst inlägget ”Om mättat fett, kolesterol samt tips för att öka på fettet i kosten”.
Det jag delvis kommer att gå igenom i detta inlägg är personerna som har vänt på det hela och tar masaifolket som något slags bevis för att man inte får CVD så länge som man äter en kost lik deras. Argumentet i sig blir fel redan när man tänker på att mängder utav andra ”naturfolk” eller jägarfolk lever/levde med helt andra kostupplägg och även dessa var/är mer eller mindre förskonade från CVD (3, 4). Jag skulle kunnat inkludera någon gammal studie på eskimåer bland de referenserna med men där skiljer sig informationen beroende på vilka eskimåer man talar om. Hos de på Alaska hade man i stort sett ingen förekomst av CVD, medan eskimåer i Kanada och på Grönland verkar ha haft samma förekomst som resten av befolkningen innan 1950-talet (5).
Huvudsyftet med det här inlägget är emellertid att lägga fokus på fysisk aktivitet och hur det inverkan på hälsan. Jag har varit inne på detta flera gånger tidigare, särskilt i mitt inlägg fysisk aktivitet och hälsa där jag visade på nyare vetenskapliga artiklar där man tog upp att inaktivitet är ett större hot mot jordens befolkning än vad övervikt är. Det jag kommer att titta på i detta inlägg är en nyligen publicerad studie där man har tittat på masaifolkets dagliga fysiska aktivitet och jämfört den med andra delar av befolkningen i Kenya och Tanzania där masaifolket bor. Titeln på artikeln är Daily energy expenditure and cardiovascular risk in Masai, rural and urban Bantu Tanzanians och det är faktiskt flera svenska och norska forskare inblandade i studien.

Studiens upplägg

Studien i sig har en hel del brister. De flesta siffrorna man tar fram är baserade på uppskattningar som görs med olika frågeformulär. Frågeformuläret för fysisk aktivitet är tex framtaget för att uppskatta den fysiska aktiviteten hos nordamerikaner. Detta frågeformulär översattes till Swahili (masaiernas språk) och sen anpassades det av författarna till förhållandena som gäller i Tanzania. Detta innebär inte att resultaten per automatik blir fel men samtidigt så inför man en okänd variabel i studien. Värdena för fysisk aktivitet kan därför ifrågasättas.
Utgångspunkten i studien får en att fundera lite på om planeringen till den började redan på 1970-talet. Öppningsfrasen i studien är följande:

Despite overwhelming evidence of a link between saturated fat and coronary heart disease (CHD), the near absence of CHD in Masai people, despite a diet based on meat and milk, has intrigued researchers for decades

Studien publicerades online redan 2008 och troligen började man utföra studien flera år före det så författarnas uppfattning delades säkert av majoriteten när de började sitt arbete. Det anger ingen referens till de övertygande bevisen. Detta spelar inget större roll för studiens resultat men det ändå bra att veta att man gått in i studien med inställningen att försöka hitta en förklaring till varför masaierna inte blir sjuka av mättat fett.
Det man gjorde i studien var att man intervjuade totalt 985 personer från tre olika kulturer/folkgrupper

 1. Masaieri Tanzania, totalt 130 stycken
 2. Bantumänniskor som bodde på landet i Tanzania, totalt 371 stycken
 3. Bantumänniskor som bodde i stad i Tanzania, totalt 484 stycken

Det man frågade dem om var deras kost, motionsvanor, tobaksvanor och alkoholvanor. Sen gjordes en fysisk undersökning där man bla tittade på BMI, blodtryck, apo-kvot och några andra blodvärden. Deltagarnas matvanor delades upp i tre olika grupper.

 1. Högfett – lågkolhydrat
 2. Lågfett – Högkolhydrat
 3. Högfett – Högkolhydrat

Man lämnar ingen som helst definition på vad man menar med de olika indelningarna.

Resultatet

Hälsan var bäst hos masaierna oavsett variabel. De hade lägre bättre blodtryck och bättre Apo-kvot. BMI för de tre grupperna var, masaierna 20.7, bantu från landet 23.2 och bantu från staden 27.4. Vad som enligt mig var väldigt intressant i studien är att man även såg en markant större energiförbrukning hos masaierna jämfört med de andra två grupperna. Resultatet kan ses i diagrammet här under som visar mängden fysisk aktivitet utöver basalförbrukningen. Det är med andra ord ingen liten skillnad vi pratar om här och enligt studien har en masaier på 60 kg ett kaloribehov på ungefär 4000 kcal varje dag.

Energiförbrukning för deltagarna
Skillnad i energiförbrukning utöver basalförbrukningen uppmätt i kcal/kg/dag i de olika befolkningarna

Forskarna i studien gjorde sen en jämförelse där de räknade bort inverkan av vikt och fysisk aktivitet på apo-kvoten och efter detta kunde man inte längre se någon skillnad mellan masaierna och de två bantugrupperna.

Tolkning av resultatet

Hur ska man då tolka resultatet från studien? Enligt mig går det inte att säga något vettigt egentligen då metoden i studien är osäker och redogörelsen lämnar också en del att önska. Vad menar de med högfett – högkolhydratskost? Var drog de gränsen för lågfett och högfett? Hur väl överstämmer siffrorna för fysisk aktivitet med verkligheten för masaierna?
Man skulle kunna tolka studien på det sätt som jag tror stämmer bäst. Så länge man håller sig fysiskt aktiv och håller vikten så behöver man inte oroa sig så värst mycket för sin hälsa. Detta är förstås inte helt korrekt då det utan tvekan är så att kosten påverkar vår hälsa. Frågan är i stället hur stor påverkan är i förhållanden till andra faktorer som påverkar hälsan så som övervikt, rökning och inaktivitet och här tror jag att kostens sammansättning är klart underordnad de andra faktorerna. Folk har levt bra och presterat bra på i stort sett vilken kost som helst på olika platser på jorden. Det man ska tänka på är också att de två bantugrupperna åt mer ”västerländskt” än masaifolket med allt vad det innebär med processerad mat. Trots detta så såg man alltså ingen skillnad i hälsa mellan masaierna och bantudeltagarna när man korrigerat för vikt och motion.
Man kan också välja att vända på hela argumentet. Mätningen av fysisk aktivitet kan ifrågasättas och det är helt klart möjligt att den faktiska siffran för motion ska vara lägra för masaierna. I ett brev till tidskriften som publicerade studien så kritiserades just denna punkt (6) med bra motiveringar till varför den kan vara fel. Om man väljer att ta denna ståndpunkt så kan man argumentera för att masaiernas kost är mer hälsosam än den som de olika bantugrupperna åt även om man tar hänsyn till vikt och motion. En hypotes som jag mycket väl tror kan vara möjlig med tanke på att det oftast går fort utför för folkgrupper som börjar äta mer västerländskt.
Man skulle kunna försöka sig på ett mindre genomtänkt argument a’la Gary Taubes och säga att bantubefolkningen blivit överviktiga och mer inaktiva av att de äter mer kolhydrater men då måste man förklara hur så många andra grupper lyckas hålla sig smala, vältränade och fria från hjärt och kärlsjukdom trots en så extrem kost som den här under som är tillskriven ett jägarfolk på Papua Guinea (7).

Fördelning mellan makronutrienter hos en jägarbefolkning på Papau Guinea
Fördelning mellan makronutrienter hos en jägarbefolkning på Papau Guinea

Samma jägarfolk på Papau Guinea har en redovisad syreupptagningsförmåga på 67 ml/kg/min (medelålder på försökspersonerna var 25 år) vilket är väldigt högt (1).
För att summera detta inlägg så kan vi säga att det finns mycket mer som talar för att det är viktigt att hålla sig smal och aktiv än vad det finns stöd för att det är viktigt hur man fördelar sina makronutrienter.


Upptäck mer från Träningslära

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

50 svar på “Bra kost eller fysisk aktivitet för hälsan…”
 1. Mikael Jansson: Hur kan en jägarbefolkning få sig så lite som 25g protein?

  Hunter-gatherers är en mer korrekt term än jägarfolk, dåligt ordval av mig. De levde som de alltid hade gjort med en fysisk livstil. Det finns ganska många studier av de olika folkgrupperna på Papua Nya Guinea och alla redogör för ett väldigt litet protein och fettintag tillsammans med mycket kolhydrater:
  http://www.ajcn.org/cgi/content/abstract/53/3/782
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7441383
  http://jn.nutrition.org/cgi/content/abstract/116/4/536
  http://www3.interscience.wiley.com/journal/110503661/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0
  Sen finns ju studierna på Kitavaborna som kommer från en ö utanför men som äter mer eller mindre exakt samma kost. Skillnaden är att Kitavaborna fortfarande verkar leva mer som förr medan man på huvudön har börjat leva mer och mer i städer och då har förekomsten av hjärt och kärlsjukdom ökat precis som den gör på alla andra ställen där den anpassningen sker, http://aje.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/144/12/1129
  Det blir dock svårt att skylla på kolhydraterna i detta fallet då intaget av dem utan tvekan har minskar för de nya stadsborna. http://www.hawaii.edu/hivandaids/The_Rocky_Road_from_Roots_to_Rice__Nutrition_Situation_in_Papua_New_Guinea.pdf
  Ingen verkar ens ta upp minskad motion som en orsak oavsett vilken väg kosten än har gått. Det är alltid fettet/kolhydraternas fel och varje ”sida” väljer att endast ta upp den grupp som passar dem 🙄

 2. Det jag var nyfiken på var just det väldigt låga proteinintaget. Tack för länkarna till studien!
  Vad man skall ”skylla” på är svårt. Rötter till ris (utan att läsa hela texten) kan indikera högre glykemiskt index och mindre fibrer, men visst, rör man sig mindre förbrukar man förstås också mindre. (plus att man får sämre insulinkänslighet)
  Tills vidare tror jag på http://paleonu.com/get-started 🙂

 3. Önskvärt vore förstås om fler lågkolhydratförespråkare använde den mer försiktiga/ödmjuka argumentation som den amerikanska paleorörelsen använder sig av. I stället för att säga ”kolhydrater och margarin gör dig sjuk”, säga ”avsaknad av västerländsk massproducerad föda håller dig frisk”.
  Det hade öppnat upp för en betydligt fruktsammare diskussion då man inte hade känt ett lika stort behov av att ”försvara fortet”. Hittar du ett välmående och kolhydratmumsande folkslag så har du falsifierat den snävare hypotesen, men inte den bredare.
  Verkar ju dessutom ge en mer gynnsam medierapportering. 🙂

 4. Axel, jag håller med dig, LCHF-rörelsens idiotiska sekt-beteende gör ju så att dom inte tas på allvar, jag äter själv näst intill LCHF (12%55%33%)men jag säger inte till personer omkring mig att jag gör det för jag tycker det är pinsammt pga LCHF-rörelsens beteende på forum och liknande.

 5. Termen ”jägarfolk” är för övrigt på utdöende bland antropologer, nu när man har sett att naturfolk bara lyckas med cirka var tredje jakt (om ens det). Myten om ”Man the hunter” som med hjälp av evighetskondition, sylvassa spjut och pilbågar av yttersta kvalitet utrotade en stor mängd däggdjur, är just inte mer än en myt. Visst har människan säkert bidragit till somliga arters extinktion, men i det stora var det klimatförändringar och därmed ändrade livsvillkor som dräpte djuren.
  Så hunter-gatherers är en bättre term. Egentligen är gatherer-hunters den korrekta termen, men det ligger inte lika bra i munnen.
  Vad ville jag ha sagt med det här? Tack för en bra artikel, ville jag ha sagt.

 6. Intressant information Anders. Vet du någonstans där jag och andra läsare kan läsa mer om detta och kolla upp hur väl underbyggt det påståendet är?

 7. Lindeberg verkar använda termerna jägare-samlare, naturfolk och ursprungsbefolkning. Wilsson använder jägare-samlare-fiskare och termen fångstfolk används också ibland. Det kan nog ofta vara smart att använda någon av de bredare termerna i de fall man inte specifikt syftar på en befolkning som i större utsträckning lever på jakt, så undviker man ordmärkande (om nu inte jakten eller bytet är relevant för diskussionen, vill säga).
  För övrigt så menar Lindeberg i ”Maten och folksjukdomarna” att masajmän normalt slutar att arbeta som krigare vid 25 års ålder, och därefter är mycket inaktiva (deras fruar sköter hushållssysslorna). Dock utan referens, har jag för mig.

 8. Tackar för ännu en väldigt bra artikel. tänkte också höra ni har någon/några bra tips för böcker inom styrketräning och näringslära ?

 9. Guddi
  Mycket intressant läsning, bra att se saker ur olika perspektiv, du blir något stort vetenskapligt namn en dag.
  Men du saknar lite av självkritiskt tänkande, varför har du inte med referenser till elitmotionärer som drabbas av hjärtproblem?
  Om det inte var kosten som du själv sa, utan brist på motion hur kan då motionärer drabbas?
  Gämför den fysiska aktiviteten på kitava med elitmotionärer, förklarar det skillnaden i sjukdom? du kan kompensera för ålder om du vill.
  Naturfolk drabbas aldrig eller mycket sällan oavsett deras ålder, en del var gamla när man undersökte dom, medan motionärer drabbas, kompensera för fel men du ser ändå en stor skillnad, där sprack din teori.
  Sen har många fotbollsspelare dött på plan.
  Men jag är imponerad av det du skrev, mycket var bra skrivet. Lycka till i forskarkarriären.

 10. Orsaken till att jag saknar referenser till elitmotionärer som drabbas av hjärtproblem är för jag aldrig har sett någon studie på det överhuvudtaget. Du verkar ju vara säker på att de finns så du får gärna referera till några. Plötsligt hjärtdöd är inte beroende på artheroskleros . Det är medfödda fel eller infektioner (mer info). Bara för att man motionerar så innebär inte det att man är immun mot sjukdom. Människan har alltid drabbats av hjärt och kärlsjukdom, cancer mm. Prevalensen var då långt mycket lägre förr.
  Jag skriver dessutom inte att kosten inte spelar någon roll. Det jag skriver är att om man håller sig smal och vältränad så kommer fördelningen av makronutrienter inte att spela någon större roll. Man kan ju ändå göra det väldigt fel genom tex näringsbrist.

 11. Patrik R:
  Jag håller med Guddi och dessutom vill jag tillägga att gruppen elitidrottare inte bör jämföras med en hälsosam livsstil. Enorma påfrestningar på kroppen är inte positivt troligtvis.
  Sök på telomerer här på bloggen så har jag skrivit en text om det. Elittränade konditionsidrottare uppvisar inte positiva effekter på telomerlängd utan negativa, dvs ett SNABBARE åldrande (om man nu köper telomerteorin, den är ju inte 100 % konstaterad).
  Angående fotbollsspelarna tror jag ofta sjukdom och höga doser smärtstillande kan inverka hos en individ som redan har medfödda defekter (vilket Guddi påpekat).

 12. Guddi
  Elitmotionärer skulle enlig dig inte drabbas? Märkligt, får återkomma med mer info senare.
  ” Bara för att man motionerar så innebär inte det att man är immun mot sjukdom.”
  Det är helt sant varför skulle dom vara immuna mot twar som orsakar plack, det är inte logiskt att tro, sen sprids smittan effektivt i vårt samhälle, medan dom isolerade kitavaborna kanske inte ens hade den smittan i sitt samhälle.
  NICKLAS SA
  ” dessutom vill jag tillägga att gruppen elitidrottare inte bör jämföras med en hälsosam livsstil. Enorma påfrestningar på kroppen är inte positivt troligtvis.” håller med då utesluter vi elitmotionärer för det är inte hälsosamt,
  Då blir frågan enklare KAN INTE VANLIGA MOTIONÄRER DRABBAS AV HJÄRTSJUKDON?
  Guddi beskriv ur mycket man måste röra sig för att slippa plack,

 13. Patrik R:
  Nu trollar du i vanlig ordning. Du är totalt oduglig att diskutera med tyvärr. Jag menar inget illa men jag vet av erfarenhet från dels vår blogg men framför allt från Kostdoktorn att du bara kommer älta, älta och älta med irrelevanta länkar då och då och jag orkar inte med det.
  Men varken jag eller Jacob har GIVETVIS INTE påstått att man inte kan drabbas av CVD trots fysisk aktivitet.

 14. Niklas
  Tänk om hjärtsjukdom inte als har med kost och motion att göra, det saknas totalt bevis för det.
  Det är mer troligt att det moderna samhället sprider infektioner som inte behandlas av läkarna twar är en sådan infektion. Var finns bevisen för att masajjer naturfolk bar på twar? Innan dom fick kontakt med civilisationen. En twarinfekterad masaj skulle inte orka springa ikapp bytet.
  Om du läser på så ser du att infektioner med ex twar framkallar det som händer när plack bildas.
  Sen vill jag se en studie där man lottar olika personer till fysik aktivitet eller tv-tittande.
  Här blundar alla för ett stort statistisk fel.
  Har du set en lam person motionera i löparspåret? Här har du beviset för att brist på löpning orsakar lamhet.
  Ohälsa leder till mindre fysisk aktivitet,
  Ex tvar beskrivs ofta som en stor trötthet, dom som klarar av stor fysisks aktivitet är inte twarinfekterade.
  ”Nu trollar du i vanlig ordning. Du är totalt oduglig att diskutera med tyvärr.”
  Gör så här sök på inflammation infektion kollesterol, hjärtsjukdom
  Läs sen om twar så ser du att läkarna vanligtvis inte behandlar en sådan infektion,
  Många går med levande twar i kranskärlen DET ÄR FÖR ÖVRIG HELT BEVISAT.
  Men det är inte slutgiltigt bevisat att twar ger hjärtsjukdom, det är många som inte vill inse fakta, det tog närmare 10 år innan den siste läkaren insåg att magsår var en infektion. Varför skulle det gå snabbare nu?
  Läs på själv, om du inte vill diskutera.
  För övrig så är du (ni) en av dom få som tillför diskussionen hos kostdoktorn ren sakfakta.
  ”Men varken jag eller Jacob har GIVETVIS INTE påstått att man inte kan drabbas av CVD trots fysisk aktivitet.”
  ” så utförde man en mängd studier på masaierna för att försöka hitta en förklaring till varför masaierna var ett undantag.”
  Motsägelse praktiskt taget ingen motionär skulle drabbas då.
  Jagade masajkvinorna också (motion)? Länka till fysiskt inaktiva naturfolk som har vår dödlighet i CVD.
  Ni som är fysiskt aktiva här på bloggen, min kritik riktar sig inte als mot det dom säger om träning.

 15. Guddi
  Jag läste lite vad som skrevs om studien.(läste studien länken)
  ”Utmärkande för massajernas livsstil var också en mycket hög nivå av fysisk aktivitet. Massajerna gjorde av med 2500 kilokalorier per dag mer än basalbehovet, jämfört med 1500 kilokalorier per dag hos bönder och 891 kilokalorier per dag hos stadsbor. Enligt forskarna skulle de flesta västerlänningar behöva gå ungefär 2 mil om dagen för att uppnå en energiförbrukning som motsvarar massajernas.
  Forskarna tror att massajerna skyddas av sin höga fysiska aktivitet och inte av någon okänd genetisk faktor.”
  Logiken haltar i den officiella förklaringen, (inte er nu)
  Går du dagligen 2 mil eller motionerar likvärdigt eller jobbar i skogen (det finns fortfarande dom som jobbar manuellt där maskiner inte klarar trängen och grovleken på skogen)
  Då är du immun mot CVD motionären äter mindre mättat fett än masajen och mer nyttigtiga kolhydrater, så kosten går det inte att skylla på då.
  (med likvärdigt bmi viktstabil)
  Varför tar Helenius inte fram personer som har levt så och utan sprit, tobak,
  Om den officiella teorin är sann så skulle ingen svensk person som lever så drabbas, det vore något att visa upp.
  Gener var betydelselösa sa hon.
  Andra riskfaktorer?
  Eller är den officiella teorin felaktig. Kanske antikroppar mot twar ger bättre signifikans?
  Någon som har sett en studie på masajer om dom har antikroppar mot twar?
  ”med tanke på att det oftast går fort utför för folkgrupper som börjar äta mer västerländskt.” iakttagelsen är nog helt korrekt men beror det på kosten?
  Samtidigt som dom börjar äta mer västerländskt så lär dom även smittas av våra västerländska infektioner, dom borde kunna få sämre hälsa då dom saknar vår immunitet mot våra sjukdomar.

 16. Lägg av Patrik R. Du svamlar och du verkar inte har förstått något av det som står i texten utan du tar ut en mening ur sitt sammanhang och drar upp irrelevanta saker kring det.

 17. Guddi
  Lägg fram hållbara belägg för att motion minskar CVD, i texten finns det inga bevis för något, bara en felaktig slutsats, felargumentering vi hittar ingen annan förklaring än motion så då måste det vara motion som är det viktiga, kalla inte detta för vetenskap.
  Jag framför inte irrelevanta saker det jag säger om twar är bevisat försöker du förneka det som faktiskt är påvisat i studier. Du hittar mer på pubmed.
  Sen håller jag med om att lagom fysiskt aktivitet är bra och att barn behöver gymnastik i skolan, jag är inte emot motion.

 18. Hade letat fram betydligt fler studier men spamfiltret ville inte låta mig posta dom

 19. Ba saknar man sakliga argument så använder man härskarteknik ”osammanhängande svammel”
  Förstår du inte att om det blir det bevisat att twar kan orsaka plack, då faller alla argument för motion som ett korthus, man botar inte infektioner med motion.
  Läste första länken, du måste ta en grupp personer och lotta om fysik aktivitet, friska är fysiskt aktiva så din länk bevisar inget.
  Leta fram en studie där man har lottat. En sådan studie vill jag läsa.
  ”Du har inga egna studier som stöd för ditt osammanhängande svammel?”
  Sök på pubmed om CVD och inflamation, twar,
  DET ÄR FULSTÄNDIGT KLARLAGT ATT TWAR FINNS I PLACK HOS EN STOR DEL AV INFARKPATIENTER.

 20. Patrik: Plocka fram bevis själv, försök strukturera dina inlägg och missbruka inte Caps Lock-tangenten.

 21. Swixten2
  Sök själv ”CVD inflammation twar” vad jag än visar så förnekas det, säger jag en sann sak så tigs det ihjäl
  ”det är fulständigt klarlagt att twar finns i plack hos en stor del av infarkpatienter.”
  Det lär jag inte få något relevant svar på, därför att det är en vetenskaplig sanning.
  Sen kan jag inte med säkerhet bevisa något,
  B-A s länkar bevisar inget, urdåligt bevisvärde.
  Varför ska jag ta fram vattentäta bevis när debattmotsåndaren använder en sil för att ösa argument med som inte åller tätt. det finns inga säkra belägg för något, då kan ba inte hävda att han har rätt.

 22. Ska jag tolka tystnaden som att ni inte kunde komma med någon sakfakta som visar att motion gör att vi får lika lite CVD som masajer.
  Om dagens teorier vore sanna så kan inte folk som är lika fysiskt aktiva som masajer få CVD.
  Hela tanken att motion har med CVD att göra är obegriplig,
  Sengångare sniglar skulle inte ens nå vuxen ålder i så fall.

 23. patrik R: Ska jag tolka tystnaden som att ni inte kunde komma med någon sakfakta som visar att motion gör att vi får lika lite CVD som masajer.

  Guddi: Du svamlar och du verkar inte har förstått något av det som står i texten utan du tar ut en mening ur sitt sammanhang och drar upp irrelevanta saker kring det.

  Så ska du tolka det Patrik. Du kommer inte med några vettiga argument och du är extremt otydlig med vad du vill ha sagt.

 24. Guddi
  Jag har läst det du skrev, men du kan inte bevisa något, det står i studien att går man 2 mil om dan så drabbas man inte av CVD, ser du inte hur fel teorin är?
  ” Du kommer inte med några vettiga argument” där har du fel din teori håller inte för en granskning.
  Dålig svenska är inget vetenskapligt argument mot min åsikt.
  Men det verkar vara det enda sakliga du kan komma med

 25. Nej Patrik. Det står inte i studien att man inte drabbas av CVD om man går 2 mil om dagen. Att du ens kan få det till det är helt otroligt och visar på att du tolkar saker på precis det sätt som passar dig utan att se efter vad som verkligen står i texten.

 26. Guddi
  ”Att du ens kan få det till det är helt otroligt och visar på att du tolkar saker på precis det sätt som passar dig”
  hur har vetenskapen tolkat skillnaden mellan masajer och motionärer i Sverige som rör på sig lika mycket som masajerna? Helenius ord
  ”Utmärkande för massajernas livsstil var också en mycket hög nivå av fysisk aktivitet. Massajerna gjorde av med 2500 kilokalorier per dag mer än basalbehovet, jämfört med 1500 kilokalorier per dag hos bönder och 891 kilokalorier per dag hos stadsbor. Enligt forskarna skulle de flesta västerlänningar behöva gå ungefär 2 mil om dagen för att uppnå en energiförbrukning som motsvarar massajernas.
  Forskarna tror att massajerna skyddas av sin höga fysiska aktivitet och inte av någon okänd genetisk faktor.”
  Guddi läs orden ” Forskarna tror att massajerna skyddas av sin höga fysiska aktivitet”
  http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=130&a=58993&l=sv&newsdep=130
  Guddi hur tolkar du vetenskapen när du inte läser om inflammation och sambandet med CVD
  Att inflammation är en del av CVD är ganska vedertaget i dag, hur kan du koppla brist på fysisk aktivitet till inflammation? Infektion kan kopplas till inflammation. Masajjer kanse inte bar på twar?
  Sök på pubmed själv så hittar du mycket ny kunskap. Ta bara med dom senaste 5åren.
  Läs historien om dom vetenskapliga undersökningarna som visade att magsår orsakades av stress. Så är det lättare att inse bristen i dagens teorier.
  När du inser ditt misstag om CVD så kan du bli en ödmjuk forskare utan förutfattade idéer.
  Var är dom lottade studierna på motion, Som jag bad om?

 27. Skyddad är inte det samma som immun. Hur kan det vara så svårt för dig att förstå denna skillnad?
  Du har fått studier av B-A. Det finns hur många studier som helst som visar att fysisk aktivitet skyddar mot en rad sjukdomar. Randomiserade studier pågår inte under en livsstil och har därför inte ”hårda slut” men det finns mängder utav studier där man ser förbättringar i hälsa av motion. Här har du en ganska ny sammanställning som tar upp intressanta saker kring det hela och som även specifikt tittar på höna-ägg förhållandet. http://bjsm.bmj.com/content/42/12/950.abstract
  Du har däremot inte visat någonting som stödjer ditt påstående om elitmotionärer med hjärtproblem som beror på artheroskleros eller någon typ av metabol sjukdom.

 28. Guddi
  Masajer var skyddade men inte motionärer ” Hur kan det vara så svårt för dig att förstå denna skillnad?” läs din egna text om masajer, visa sen att motionärer är skyddade i samma grad som masajer. Det har du inte als visat någon vetenskap bakom.
  ”Du har däremot inte visat någonting som stödjer ditt påstående om elitmotionärer med hjärtproblem som beror på artheroskleros”
  http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=11045
  ” metabol sjukdom”? jag sa twar som ett exempel, sen är kanske metabol sjukdom en tarminfektion se Fredrik Bäckhed med flera
  http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/science.1179721
  http://www.fou.nu/is/sverige/document/3310
  din länk ska jag läsa senare
  jag är tacksam för att du diskuterarmed mig och inte kallar mig för en idiot.
  ”Att andra tror att man är tokig är ingen garanti för att man är ett missförstått geni.” Olav Hammer

 29. patrik R: läs din egna text om masajer, visa sen att motionärer är skyddade i samma grad som masajer. Det har du inte als visat någon vetenskap bakom.

  Men varför skulle jag visa det Patrik? Det är inget som jag har påstått. Det jag påstår är att fördelningen mellan makronutrienter inte spelar någon större roll så länge som man motionerar och håller sig smal. Det är du själv som helt själv har kommit fram till din slutsats här ovanför trots att jag hela tiden har upprepat att du har missförstått.

  patrik R: http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=11045

  Nu är vi där åter igen Patrik. Du ger irrelevant information. I stort sett alla 73 åringar har någon typ av degenerativ förändring på kärlden, det tillhör att bli gammal. Det är INGEN som har sagt att man är immun mot CVD. Det är bara du som påstår det.
  Det jag påstår är att masaijernas kost inte verkar ge något ytterligare skydd mot CVD utan det viktiga är att man håller sig smal och aktiv. Sen är man som sagt inte immun. Det finns en mängd andra faktorer som kommer spela när man ser till risken för CVD, men de har ingenting med mitt inlägg att göra.
  Det du ska visa är att CVD är lika vanligt hos motionärer som hos inaktiva då det är detta som du påstår om du tycker mitt inlägg är fel.

 30. GUDDI
  ” Det jag påstår är att fördelningen mellan makronutrienter inte spelar någon större roll så länge som man motionerar och håller sig smal.” det ifrågasätter jag inte.
  ” I stort sett alla 73 åringar har någon typ av degenerativ förändring på kärlden, det tillhör att bli gammal.”
  Totalt obevisat påstående, varför är det så ovanligt på gamla masajer?
  ” Det jag påstår är att masaijernas kost inte verkar ge något ytterligare skydd mot CVD” håller med dig lite där.
  ” Det du ska visa är att CVD är lika vanligt hos motionärer som hos inaktiva då det är detta som du påstår om du tycker mitt inlägg är fel.” sjuka kan inte motionera, så kan du inte resonera.
  Du undviker totalt den senaste forskningen som kopplar infektioner till CVD, infektion som ger inflammation där immunförsvaret oxiderar LDL.
  Har du läst någon av mina länkar? Du verkar vara okunnig i hur plack bildas.
  Enskilda detaljer är numera en etablerad sanning om inflammation och CVD.

 31. patrik R: ” Det jag påstår är att fördelningen mellan makronutrienter inte spelar någon större roll så länge som man motionerar och håller sig smal.” det ifrågasätter jag inte.

  Med andra ord så är alla dina kommentarer i stort sett meningslösa.

  patrik R: Totalt obevisat påstående, varför är det så ovanligt på gamla masajer?

  Verkligen inte. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2576026/
  Orsaken till att det är ovanligt hos masajerna är för att de bland annat är mer aktiva och håller sig smalare. Missade du helt att man korrigera för övervikt och motion och då försvann skillnaden? Om det varit någon annan faktor som gjort skillnaden så borde inte skillnaden försvinna helt om man bara korrelera för övervikt och motion. Annat kan säkerligen spela in men då är det ingen större faktor. Du fattar verkligen inte att jag inte påstår att de är de enda två faktorerna som är viktiga.

  patrik R: sjuka kan inte motionera, så kan du inte resonera.

  Vilket jävla skitsnack. Alla kan motionera. En av de mest effektiva behandlingarna efter en hjärtinfarkt är intervallträning.
  http://circ.ahajournals.org/cgi/content/full/circulationaha;115/24/3086

  patrik R: Du undviker totalt den senaste forskningen som kopplar infektioner till CVD, infektion som ger inflammation där immunförsvaret oxiderar LDL.
  Har du läst någon av mina länkar? Du verkar vara okunnig i hur plack bildas.
  Enskilda detaljer är numera en etablerad sanning om inflammation och CVD.

  Jag ignorerar det därför att det inte har någonting att göra med mitt inlägg.

 32. Guddi
  ”Med andra ord så är alla dina kommentarer i stort sett meningslösa.”
  Dåligt svar av mig, CVD beror på inflammation infektion. Inte kost och motion.
  ” Jag ignorerar det därför att det inte har någonting att göra med mitt inlägg.”
  Den största orsaken till hjärtproblem är det jag säger inflammation, det är varken kost eller motion som orsakar hjärtsjukdom.
  Varför kan du inte studera det vetenskapen har bevisat om CVD sambandet med infektion inflammation?
  ” Vilket jävla skitsnack. Alla kan motionera” men tycker du att twarinfekterade ska motionera?
  Orienterardöden där var en twarpositiv dom andra bar på andra infektioner.
  Vissa kan gå år med infektionen utan att få penicillin. Fråga B-A eller någon annan så ser du att twar behandlas vanligtvis inte. Detta trots att levande twar finns i en dels plack.
  ” Missade du helt att man korrigera för övervikt och motion och då försvann skillnaden?”
  Missade du att dom inte undersökte masajjerna om dom bar på twar,
  Om masajjer har bra värden på sänka så visar det att dom inte har infektion, om du bara tänkte efter så ser du att vetenskapen inte har lagt upp studien på rätt sätt, dom har inte tagit hänsyn till det som flera forskare tror är orsaken till CVD.
  Jag var med då vetenskapen inbillade sig att stress orsakade magsår.
  Det tog 10 år att erkänna det dom såg i mikroskop (H P) var orsaken förnekelsens tid har återvänt.
  Historien upprepas nu med andra infektioner som orsakar CVD
  I din länk där sa dom inget om orsaken till plack, åldersförändring är en annan sak.

 33. patrik R: Dåligt svar av mig, CVD beror på inflammation infektion. Inte kost och motion.

  Övervikt och inaktivitet leder till kronisk inflammation, finns hur mycket data som helst om detta:
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18650917
  Och motion och diet leder till att inflammationen minskar:
  http://www.ajcn.org/cgi/content/abstract/79/4/544
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19148295
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16646631
  Jag lägger ner denna diskussionen nu Patrik. Om du inte kan se alla bristerna i dina teorier/förklaringar så kommer jag aldrig att lyckas visa det för dig heller. Du verkar inte heller förstå att jag inte påstår att motion+normalvikt gör en immun. Det enda jag påstår är att det minskar risken så mycket så det kan förklara varför masaijerna får mindre metabola sjukdomar än personer som lever i samma område och äter annan kost.

 34. Guddi
  Dina länkar saknar totalt den biokemiska förklaringen, bätre kost och fysisk aktivitet kan påverka på fler sätt, dina länkar verkar sakna kompetens i immunologi bakteriologi,
  Läs vad fredrik bäckhed har skrivit om tarmfloran, där beskrivs vad som händer.
  Bättre kost påverkar tarmfloran, så dina länkar bevisar inte vad som påverkade hälsan.
  Den senaste forskningen visar att inflammation kan startas av en dålig tarmflora, kost och motion kan för vissa säkert förbättra det, men grundorsaken var infektionen, kan du ta bort infektionen så blir du frisk även om du sitter i soffan och äter skräpmat.
  Jag har tusentals anekdoter som bevis, titta på dom som äter LCHF dom blir friska
  Utan motion.
  Guddi
  Dina kunskaper respekterar jag,(imponerad) men vad har du för kunskaper i immunologi? Bakteriologi?
  Saknar du sådana kunskaper så kan du inte förstå orsaken till CVD.
  Levande twar finns i en del plack, BEVISAT, oskyldig åskådare eller den skyldige, det är inte vetenskapligt säkerställt än.
  Dina länkar tar inte upp detta, dom är därför felaktigt utformade studier.
  Har man läst nutrition så har man ingen som helst kunskap om CVD och inflammation
  Ni har ju för övrigt själva sagt att mättat fett inte är orsaken, CVD är primärt inte orsakat av kosten.
  ”masaijerna får mindre metabola sjukdomar” studera musstudier där man förändrar tarmfloran där får mössen typiska metabola rubbningar. Du läser inte rätt litteratur, sen är kunskapen så ny att du måste läsa dom senaste årens forskning.

 35. Guddi
  Läs vad vetenskapen har visat Levande twar finns i en del plack, BEVISAT, oskyldig åskådare eller den skyldige, det är inte vetenskapligt säkerställt än.
  Tänk om det visar sig vara infektioner som är den direkta orsaken till CVD,
  (många forskare tror att det är så)
  Du anklagar Sanna för att vara en kvacckare, men själv läser du inte nya vetenskapliga rön.
  Och du uttalar dig om orsaken till CVD fast du inte har någon utbildning i immunologi, om du har studerat själv visa mig då vad du har läst.
  Det du säger om energilagarna med mera är sant och det gäller även om ex twar orsakar CVD

 36. Guddi du har bra synpunkter ibland, från kostdoktorn.
  ”Taubes bok är bra om man vill läsa en massa selektivt utvalda studier där referenslistan slutar någon gång på 80-talet ungefär. Första delen går an, den andra bli smått komiskt ibland när man ser hur mycket han väljer att inte ta upp….”
  Jag fastnar för dina ord ” smått komiskt ibland när man ser hur mycket han väljer att inte ta upp….”
  JA VAR HAR DU TAGIT UPP ALLA BEVIS SOM FINNS FÖR ATT EN INFEKTION GER CVD?
  Du verkar göra som taubs välja studier som passa din åsikt.
  Läs vad vetenskapen har visat Levande twar finns i en del plack, BEVISAT, oskyldig åskådare eller den skyldige, det är inte vetenskapligt säkerställt än.
  Dom studier du nämner verkar inte vara korrigerade för infektioner, vad kan dina studier visa då?

 37. patrik R: JA VAR HAR DU TAGIT UPP ALLA BEVIS SOM FINNS FÖR ATT EN INFEKTION GER CVD?

  Jag har aldrig diskuterat det. Lägg ner dina inlägg nu Patrik. Det är ingen här som är intresserad utav att läsa dem. Du förstör diskussionen här precis som du har förstört den på alla andra ställen du brukat kommentera och sen blivit avstängd eller tillsagd!
  Tills du verkligen har något vettigt att säga så kan du läsa på kring RCT

 38. guddi
  ”Jag har aldrig diskuterat det” det är felet, du gör precis det du anklagar taubs för, undviker vetenskaplig fakta som inte stöder din åsikt.
  Läs vad vetenskapen har visat Levande twar finns i en del plack, BEVISAT, oskyldig åskådare eller den skyldige, det är inte vetenskapligt säkerställt än.
  ”Det är ingen här som är intresserad utav att läsa dem.” att sprida en teori som en sanning är intressantare, att brist på motion skulle ge CVD totalt obevisat.
  Angående RCT så borde du visa sådana studier om motion, det var ju det jag frågade efter.
  Försök att få en twarinfekterad att börja motionera, dom lider ofta av en stor trötthet, sen ska inte personer som bär på en infektion motionera. Du är inte läkare så några råd till sjuka får du inte ge, du saknar totalt vad jag förstår kunskap om symtomen vid twar, du skulle missa en twarinfektion, det skulle kunna leda till att du rekommenderar en twarinfekterad motion, FÖRSTÅR DU HUR ALLVARLIGT DET SKULLE VARA?
  Motionsråd till friska är bara bra.

 39. Kan du inte hänvisa till all denna vetenskap som visar på att motion inte har någon relevans för risken att utveckla CVD samt att twar skulle vara den bakomliggande orsaken till CVD?

 40. Jag tror att det var i situationer som dessa som uttrycket ”Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta” blev myntat…

 41. B-A
  Du påstår att brist på motion orsakar CVD, då skall du bevisa det, inte jag.
  ”samt att twar skulle vara den bakomliggande orsaken till CVD?”
  Twar är inte den enda infektionen som ger CVD, är du så dåligt insatt att du inbillar dig det?
  Jag har länkat till forskarnas resultat, vilket vissa inte kan läsa pga prestige?
  Ni verkar inte läsa pubmed, Twar, imfammation, CVD, sök själva.
  Kan du förklara hur det kan komma sig att flera olika forskare har hittat ex twar i plack.
  Vetenskapen står här nu, oskyldig åskådare eller den skyldige, och du kan inte ens seriöst diskutera det forskarna faktiskt har visat.
  Du förnekade väl också att magsåret orsakades av en bakterie, och hänvisade till någon idiotisk forskning om stress, när dom så tydligt hade visat HP i slemhinnan, så förnekade många det ändå, ska man skratta eller gråta?

 42. Haha, jag antar att jag får skylla mig själv när jag svarar. Det här var sista gången iaf.

 43. B-A
  du kan inte svara, det enda du kan är att tiga om sakfakta, levande twar har hittats i plack.
  ” Det här var sista gången iaf” det kan du ha rätt i när som helst kan det bli en vetenskaplig sanning att infektion orsakar CVD. Då lär du vara tyst.
  Jag mår fysilkt illa av att se dig förneka det som faktiskt är bevisat,
  Levande twar finns i en del plack, BEVISAT, oskyldig åskådare eller den skyldige, det är inte vetenskapligt säkerställt än.

 44. Jag borde egentligen inte skriva mer då dina svar alltid är mer eller mindre irrelevanta men förklara det här resultatet för oss Patrik.

  Peripheral arterial disease (PAD), based on the Ankle-Brachial Index (ABI), and hypertension were measured in Tsimane adults, and compared with rates from industrialized populations. No cases of PAD were found among Tsimane and hypertension was comparatively low (prevalence: 3.5%, 40+; 23%, 70+). Markers of infection and inflammation were much higher among Tsimane than among U.S. adults
  Conclusions
  Inflammation may not always be a risk factor for arterial degeneration and CVD, but instead may be offset by other factors: healthy metabolism, active lifestyle, favorable body mass, lean diet, low blood lipids and cardiorespiratory health.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2722089/

 45. Guddi
  Det var en sakligt och bra studie du tar upp, fortsätt så.
  Jag har inget enkelt svar, men jag saknar info om Tsimane bar på twar?
  Olika infektioner ger olika skador på vår kropp, en maskinfektion kan dämpa ett dåligt immunsvar, försök har gjorts med tanke på allergier.
  Dom rörde inte på sig så mycket som masajjerna.
  ” we estimate that Tsimane men and women age 40–49 expend 850 and 450 kcals/day more, respectively, in physical activity than U.S. adults. To achieve mean Tsimane adult BMI, U.S. adults would need to expend 200–300 kcals/day above current levels”
  detta var intressant från studien.
  “Another unexplored potential explanation highlights the hypothesized cardioprotective effects of chronic helminthic infection. Polarized Th-2 immune activation associated with helminthic infection modifies cytokine profiles, whereby anti-inflammatory IL-4, IL-10 and IL-13 protect vessel walls from oxidized LDL-induced monocyte injury in the endothelium, and downregulate fibrinogen synthesis [58]. Th-2 activation may also modulate responses to heat shock proteins, Chlamydia pneumonia, and cytomegalovirus, each of which has been tentatively linked to atherosclerosis [59]. Finally, helminthes may modulate host lipid metabolism, and may be responsible for lower blood cholesterol levels in parasitized humans [60]. Indeed, total and HDL cholesterol varied inversely with several infectious markers such as sedimentation rate, IgE and eosinophil count among Tsimane adults [61].”
  Såg du ordet “Chlamydia pneumonia”i texten?
  Ref 59
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15780483
  det handlar om inflammation och twar.
  Slutsattsen du borde dra är att du måste kunna immunologi för att förstå hur plak bildas, dom ifrågasatte inte att fel i immunförsvaret behövs för att plak ska bildas.
  Men några enkla samband finns inte som sagt.

 46. Haha, jag skulle som sagt inte svarat. Du ignorerar totalt resultatet i studien och du ignorerar helt författarnas slutsats och lägger allt fokus på att de tar upp en referens till en typ av parasit som möjligen kan hjälpa mot TWAR infektionen som finns hos en del med CVD. Referens nr 59 är dessutom från tidskriften Medical hypothesis som inte ens är en peer review tidsskrift. Hela syftet med den tidskriften är att författare ska få ta upp mer eller mindre galna idéer som det inte finns fullt stöd för i litteraturen. Det enda kravet är att artiklarna är sammanhängande, att man kan följa tankegången och att den nya hypotesen ska vara testbar.
  Du verkar sakna all förmåga att diskutera sammanhängande Patrik. För några månader sen ville du skylla allt på fruktos och nu har du tydligen fastnat för TWAR. Precis som förra gången så har du ingen koll på vad du snackar om utan du har väl sett någon tidningsartikel eller youtubeklipp och bestämt dig för att du nu äntligen har hittat den enda ultimata lösningen på metabola sjukdomar och övervikt.

 47. Guddi
  Nu presenterar du din kunskap om immunologi, saknar du den kunskapen så kan du inget om vad som orsakar plack. Immunförsvaret är inblandat i bildningen av plack, förnekar du det?
  Läs din egna länk dom sa inte att immunförsvaret var oskyldigt, tvärt om, om maskar skyddar mot CVD så beror det på att immunaktiviteten avtar.
  Deras slutsats var att man inte kunde se ett samband i vanliga inflammationsmarkörer, du verkar
  Inte förstå att twarinfektion inte syns i vanliga inflammationsprov ex crp.
  Du påstår rena lögner om vad jag har sagt.
  Vad har twar med metabol sjukdom att göra? Fetma vad har det med twar att göra?
  Fruktos och fetma hänger ihop
  Du kan inte diskutera sakfrågan om orsaken till CVD, du försöker framställa mig i dålig dager, om du hade sakfakta att lägga fram så kunde du varit saklig.

 48. Ha ha ..Det är alltid lika underhållande att läsa era debatter men en sak ska ni ha eloge för:Ni är grymt insatta i era områden;;bless you men!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *