Dieter baserat på en persons blodtyp är något som är ganska populärt inom lite alternativa kretsar och då och då får det lite mer uppmärksamhet. I senaste numret av The American Journal of Clinical Nutrition publicerades en systematisk översikt av det man faktiskt vet kring blodtypsdieter.

Am J Clin Nutr July 2013
Blood type diets lack supporting evidence: a systematic review
Leila Cusack, Emmy De Buck, Veerle Compernolle, and Philippe Vandekerckhove
Background: Diets that are based on the ABO blood group system have been promoted over the past decade and claim to improve health and decrease risk of disease. To our knowledge, the evidence to support the effectiveness of blood type diets has not previously been assessed in the scientific literature. Objective: In this current systematic review, published studies that presented data related to blood type diets were identified and critically appraised by using the Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation (GRADE) approach. Design: A systematic search was performed to answer the following question: In humans grouped according to blood type, does adherence to a specific diet improve health and/or decrease risk of disease compared with nonadherence to the diet? The Cochrane Library, MEDLINE, and Embase were systematically searched by using sensitive search strategies. Results: Sixteen articles were identified from a total of 1415 screened references, with only one article that was considered eligible according to the selection criteria. The identified article studied the variation between LDL-cholesterol responses of different MNS blood types to a low-fat diet. However, the study did not directly answer the current question. No studies that showed the health effects of ABO blood type diets were identified. Conclusions: No evidence currently exists to validate the purported health benefits of blood type diets. To validate these claims, studies are required that compare the health outcomes between participants adhering to a particular blood type diet (experimental group) and participants continuing a standard diet (control group) within a particular blood type population.

Det som är det roligaste med hela denna artikel är att författarna efter att ha sökt igenom de största databaserna som finns när det gäller kliniska studier så fann man inte en endaste studie som ens tittat på frågan.
blodtyp.dietDe fann en studie där man tittat på hur personer med olika blodtyper (enligt MNS-systemet) reagerade på en lågfettdiet och resultatet i den studien blev faktiskt att man såg en liten skillnad mellan grupperna. Ett resultat som givetvis behöver upprepas men det visar ju ändå att det möjligen finns en skillnad mellan människor.
I introduktionen tar man även upp epidemiologisk forskning som visat att personer med olika blodtyper verkar vara olika känsliga för att råka ut för olika sjukdomar. Så det är möjligt att blodtyper eller andra egenskaper som händer med olika blodtyper kan inverka på olika sjukdomsrisker med.
Men några faktiska studier där dieter baserat på blodtyper enligt något av alla de upplägg du kan finna i böcker finns inte. Trots att en av de allra största förespråkarna av blodtypsdieter, Peter D’Adamo, påstått att sådan studier varit på gång i två av sina böcker.
Det går att dra lite olika slutsatser från denna genomgång. Den ena slutsatsen är att detta måste studeras eftersom just dieter baserat på blodtyp är en ganska stor trend och det finns folk över hela jorden som faktiskt tror på det. Sen finns det ju faktiskt i alla fall belägg för att personer som har olika blodtyper faktiskt skiljer sig lite åt förutom i just blodtyp.
Den andra slutsatsen är att det inte finns några studier på det hela eftersom det inte finns någon rimlig förklaring till varför det skulle fungera. Det hela är uppbyggt på en massa pseudovetenskapliga argument och påhittade historier vilket gör att forskare helt enkelt drar sig för att beblanda sig med området.
Om du som seriös forskare skulle vilja testa blodtypsdieter i en verklig studie är nog risken stor att man får ta emot en hel del negativa och hånfulla kommentarer. En situation som kan kännas lite tråkig då det kanske finns något att lära på området. Men samtidigt är jag 100 procent säker på att det inte är i närheten av så revolutionerande eller viktigt som förespråkarna av blodtypsdieter påstår och jag har full förståelse för att man som forskare inte ens vill beblanda sig med området i risk för att förknippas med dessa förespråkare.


Upptäck mer från Träningslära

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

4 svar på “Blodtypsdieten saknar stöd inom vetenskapen”
  1. Om man ska spinna vidare på detta så marknadsförs DNA tester för att bestämma vilken diet som skulle vara bäst för den kroppstyp utifrån gener. Är det lika tveksamt som att endast kontrollera sin blodgrupp?

  2. Om man ger AB till någon som har O så dör den personen. Blodgrupper är skitviktigt inom den operativa läkevetenskapen. Nog finns det väl anledning att misstänka att kosten processas något olika också?

  3. Du får skilja på ”saknar stöd” och ”totalt korkad idé” Peter. Sen som jag skrev i inlägget finns det faktiskt epidemiologi som visat att det möjligen kan vara så att personer med olika blodgrupper är mer känsliga för olika sjukdomar. Så det är inte otänkbart att olika dieter kan vara olika optimalt med. Men ingen har någon som helst aning om vad det då skulle vara, vilken diet som passar vem osv. Och även om man skulle börja forskar i det är jag tämligen säker på att det kommer bli något värt att prioritera efter kanske 1000 andra saker som är mycket viktigare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *