Det här är en sak som jag märker att många missförstår. Och det är förståeligt då det är ett mått som är ganska svårt att förstå.

Vi har olika typer av sjukdomar kopplat till våra gener.

Monogena sjukdomar beror på mutationer i en enskild gen och följer ofta ett förutsägbart ärftlighetsmönster. Vet du föräldrarnas gener så kan du förutsäga risken för barnet att få sjukdomen oavsett var barnet föds. Är risken att överföra en sådan sjukdom 25%, innebär det att teoretiskt sett, i en stor population, kommer ungefär 2500 av 10000 barn att ärva sjukdomen om båda föräldrarna är bärare av en recessiv gen.

Polygena eller multifaktoriellt ärvda sjukdomar, som hjärtsjukdomar, bipolär sjukdom, typ 2 diabetes, vissa cancerformer, fetma, ätstörningar mm är resultatet av interaktioner mellan flera gener och miljön. De är komplicerade och inte lika förutsägbara som monogena sjukdomar.

Heritabilitet inom polygena sjukdomar uttrycks i procent. Detta mått är approximativt och avser populationer, inte individer. Det kan ändras över tid och variera mellan populationer. Till exempel, när man säger att ”fetma är 50% genetiskt”, avser det genetikens andel i risken för fetma under givna omständigheter.

Gener och miljö interagerar ständigt. Om dina gener gör det svårare att motstå sötsaker blir detta problematiskt endast i en miljö där sötsaker är tillgängliga. I en annan kontext kan samma genuppsättning vara irrelevant för fetmarisken.

Det som har skett över långt tid är att vi har ändrat på världen. Folk har ungefär samma gener men eftersom vi har introducerat många fler saker i miljön som ”aktiverar” eller ”utmanar” så får vi fler med polygena sjukdomar.

Jag brukar likna det med skolan då jag tror de flesta kan relatera till det. Om vi lever i en värld där det enda kravet på utbildning är att man lär sig läsa och skriva så kommer nästan alla människor att klara skolan utan ansträngning.

Om vi istället lever i en värld där kravet blir att alla ska ha en högskoleutbildning så kommer många fler misslyckas trots att det blir fler som anstränger sig och försöker.

Se inlägget på Instagram

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *