Med prospektiv studie menas att man tagit en del av en population och sen följt dem framåt i tiden. Den grupp man väljer ut delas in i minst två olika grupper vid studiens början och sen ser man utfallet skiljer sig mellan deltagarna efter en viss tidsperiod. Prospektiva studier är viktiga inom områden där man av etiska skäl inte kan utsätta människor för det som man tror är en riskfaktor.

Ett exempel på en prospektiv studie skulle kunna vara att man tar 1000 rökare och 1000 icke rökare som för övrigt är lika varandra i livsstil, ålder mm. Man följer sen dessa personer i 10 år för att se skillnad i sjukdagar mellan grupperna.

Prospektiva studier är motsattsen till retrospektiva studier där man istället för att följa deltagarna in i framtiden tittar på hur det ser ut nu och försöker avgöra varför det ser ut som det gör. Prospektiva studier har ett högre evidensvärde än retrospektiva studier.


Upptäck mer från Träningslära

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

Ett svar på ”Prospektiv studie”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *