Det här är en intressant nypublicerad studie där man undersökte effekten av att se andra människor utsättas för viktstigma hos andra personer med fetma.

Deltagarna i studien fick vid två tillfällen titta på olika videoklipp där det ena var neutralt och det andra innehåll scener från tv-serier där personer med fetma framställdes som lata, högljudda, klumpiga och liknande.

Sen fick deltagarna bära en blodtrycksmätare i 24 timmar. Några dagar senare fick de sedan se det klipp som de inte såg första gången och sedan gjordes samma mätning igen.

Här har du resultatet i form av skillnad mellan de två dagarna. Resultatet är också uppdelat efter om deltagarna hade normalt (röda staplar, NBP) eller högt blodtryck (blå staplar, HBP).

Det du kan se är att där var en höjning av blodtrycket hos deltagarna på dagtid efter de sett videon med viktstigma. På nätterna var det istället något lägre hos de som sen tidigare hade normalt blodtryck medan det förblev förhöjt hos de som hade högt blodtryck.

Man mätte även blodtrycket i samband med att personerna tittade på videoklippet och där såg man en tydligare och konsekvent höjning hos alla (inte med på bilden).

Dessutom mätte man pulsen hos deltagarna och även den var högre efter videoklippet med stigma jämfört med det neutrala videoklippet.

Det var 49 deltagare med i den här studien och som du kan se i bilden är där en liten klurig effekt med något lägre blodtryck över natten hos de med normalt blodtryck från start. Men oavsett så är det här verkligt experimentellt stöd för att stigma påverkar hjärt och kärlhälsan hos personer med fetma negativt.

Studien: The effects of an acute weight stigma exposure on cardiovascular reactivity among women with obesity and hypertension: A randomized trial. DOI: 10.1016/j.jpsychores.2022.111124

Se inlägget på Instagram

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *