Andelen överviktiga och feta i olika åldersspann. Många som är normalviktiga idag är unga och har bara inte hunnit gå upp i vikt. Ungefär hälften av alla normalviktiga mellan 16-29 år kommer att vara överviktiga eller feta innan de fyller 45.

Trenden är dessutom negativ för alla åldersspann utom bland pensionärerna. Det är alltså fler och fler som är överviktiga eller feta i varje ålderskategori för varje generation som växer upp.

Jag tycker att den här informationen är viktig av främst tre orsaker:

* Dels visar den att vi måste börja ta det här på allvar på samhällsnivå. Att fortsätta att peka ut individer som oansvariga, dumma, lata, glupska eller vad man nu vill använda för ord leder dels ingenstans och någon gång ska man nog börja fundera på om det inte är ett större problem än individuellt ansvar när mer än halva befolkningen inte lyckas hålla sig normalviktig.

* Dels visar den här datan att många unga människor som tror att alla feta bara är korkade eller liknande och att de själva aldrig kommer att bli överviktiga eller feta har fel. Mer än hälften av alla smala personer i 16-29 års ålder kommer att bli överviktiga eller feta sen. När livet kommer i fatt dem typ. De här personerna bör istället börja fundera på om det sätt de lever på nu är någonting som kommer vara hållbart på sikt.

* Slutligen så finns det idag bevis för att det är enklare att bibehålla en låg vikt jämfört med att först gå upp i vikt, sen gå ner igen för att försöka bibehålla den lägre vikten. Att så många som nästan 30 procent är överviktiga eller feta i ung ålder innan man riktigt har hittat vanor som vuxen tycker jag är underkänt för hur vi vägleder unga i samhället. Återigen menar jag då vi som samhälle, inte enskilda föräldrar. Det finns faktiskt förvånansvärt dålig evidens för att föräldrarna i sig har någon betydelsefull inverkan efter de första levnadsåren då det alltid är mamma eller pappa som ställer fram maten på bordet.

Se inlägget på Instagram


Upptäck mer från Träningslära

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *