Anaerob

Är en process som inte kräver syre. När man snackar träning så är detta aktiviteter med hög intensitet där kroppens…

Aerob

Med aerob menas någon typ av arbete eller reaktion som kräver syre. När det gäller träning så syftar detta oftast…