Aerob

Med aerob menas någon typ av arbete eller reaktion som kräver syre. När det gäller träning så syftar detta oftast…