En intressant genomgång av livsmedelsverket på uppdrag av regeringen där de har utrett behovet av att minska på tillgången till energidrycker hos barn och ungdomar.

Deras slutsatser är i korthet att det är vanligare att barn och ungdomar får i sig för mycket koffein via kaffe och te än via energidrycker. Nyttjandet av energidrycker bland unga i Sverige är enligt de undersökningar som finns inte så högt som många verkar tro.

De anser dock att energidrycker med högre mängd koffein än 320 mg/l borde kunna begränsas för att minska risken ytterligare.

Här är de två sista styckena från rapporten.
______________
”Eftersom energidrycker inte är den huvudsakliga källan till koffeinintag bland barn och unga skulle en begränsning av tillgången på energidrycker endast i liten utsträckning påverka det totala koffeinintaget.

Ett totalförbud för barn och unga att få köpa energidrycker bedöms därför inte vara en effektiv eller proportionerlig åtgärd för att minska intaget av koffein hos målgruppen. Övriga åtgärder som Livsmedelsverket har utrett inom ramen för detta uppdrag har inte heller på ett effektivt sätt bedömts leda till ett minskat intag av koffein hos barn och unga.

Även om energidrycker utgör en relativt liten andel av barn och ungas totala koffeinintag så ökar riskerna för överskridande av säkra värden markant när koffeinhalterna i energidryckerna höjs från 320mg koffein/liter.

De stora variationerna av koffeininnehåll i energidrycker ställer dessutom höga krav på konsumenten att läsa innehållsförteckningen för att vara medveten om vilken mängd koffein en viss burk ger. En åtgärd som inte skulle minska konsumtionen av energidryck, men som däremot skulle vara lämplig för att säkerställa att energidrycker är säkra för konsumenterna är att införa en maxhalt av koffein. Eftersom åtgärden är resurskrävande kan den inte prioriteras utan ökat anslag”.

Hela rapporten hittar du här under rubriken ”Redovisning av uppdrag” https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/redovisade-regeringsuppdrag/intag-av-energidrycker
_____________________________________

OBS: intaget av energidrycker hos ungdomar är självrapporterat, dvs inte särskilt tillförlitligt.

#energidryck

Se inlägget på Instagram


Upptäck mer från Träningslära

Prenumerera för att få de senaste inläggen skickade till din e-post.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *