Fördelar och nackdelar med BMI. Jag fick en fråga på en annan plats och tänker jag kunde addera till svaret här med.

Problemet med BMI är främst att det är ett mått som missar en hel del människor som är ”smalfeta”

De har ganska lågt BMI men mycket kroppsfett (röda delarna).

Det vi egentligen vill uppskatta med BMI är hur mycket kroppsfett personer bär runt på.

BMI är ett smidigt och enkelt mått som fungerar bra för att se förändringar i befolkningen eller en större grupp.

På individnivå kan skillnaden vara väldigt stor mellan olika personer med samma BMI, se bild 2.

I Sverige lägger människor på sig mer och mer fett när de blir äldre. Bild 3 och 4 visar hur det ser ut i olika åldrar i Sverige.

Att fettmassan ökar ju äldre folk blir är intressant då BMI i befolkningen når en platå runt pensionsåldern. Se bild 5 och 6.

Vad är det då som händer kring pensionsåldern?

Jo, människor går fortfarande upp i fettmassa men de tappar också muskelmassa samtidigt. Så deras BMI förblir den samma men kroppsammansättningen fortsätter att försämras. Se bild 7 och 8.

Det finns ingen fullt ut etablerad gräns för vad som anses vara övervikt eller fetma när man tittar på fettmassa istället för BMI.

Vanligaste är nog att, >30 alt 32% för kvinnor och >20% alt 24% för män, ses som fetma.

Utifrån den typen av mått så är andelen feta i världen högre än den som BMI talen visar. Se bild 9 för ett resultat från en studie som försökte att uppskatta andelen med för mycket fettmassa.

Du kan läsa mer om studien bakom sista bilden i en artikel av mig på Tyngre. Titeln på den ser du i bild 10.

Se inlägget på Instagram

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *