Argument from ignorance

Det finns många typer av argumentationsfel och dålig logik samt retorik där ute. Ett av dem är argument från okunnighet (argument from ignorance).I princip går det här ut på att…

Varför fett gör dig fet!

Alla har nog hört berättelsen om hur kolhydrater frisätter insulin som i sin tur leder till fettinlagring och övervikt. En alternativ version på den berättelsen är att kolhydrater frisätter insulin…