Argumentationsfel

Argument from ignorance

Det finns många typer av argumentationsfel och dålig logik samt retorik där ute. Ett av dem är argument från okunnighet (argument from ignorance). I princip går det här ut på…

Varför fett gör dig fet!

Alla har nog hört berättelsen om hur kolhydrater frisätter insulin som i sin tur leder till fettinlagring och övervikt. En alternativ version på den berättelsen är att kolhydrater frisätter insulin…