De senaste dagarna har flera media kring en ny studie där man undersökt effekten av höga blodfetter hos äldre människor. Kontentan i resultatet var att höga blodfetter inte verkar öka risken för att dö i förtid hos personer över 60 år.

Vad som däremot inte nämns i inslaget i nyhetsmorgon är att den här studien är dåligt utförd och många av författarna till studien har en stor bias mot det resultat som de fick.

Om det varit läskföretagen som gjort en studie som visar på positiva resultat så hade i princip alla börjat skrika jäv och forskningsfusk innan de ens tittat på metoden och utförandet av studien.

Men när det kommer en studie av den här typen från personer som skriver böcker, håller föredrag, redan är med i föreningar emot det som de sen ska ”undersöka” så är det få som reagerar. Ännu färre är det som verkligen tittar på metoden och utförandet av studien i sig.

Centre for Evidence-Based Medicine har dock gått igenom studiens utförande här och som du kan se är det ingen bra studie. Om en annan forskare hade velat göra om den här studien så hade det i princip varit omöjligt då metoddelen berättar för lite om vad de verkligen har gjort. Kort och gott så är det här en studie där författarna inte riktigt berättar hur de kommit till sina slutsatser samtidigt som författarna har tydliga jäv i frågan. Passande nog så delade jag en artikel från SBU tidigare idag med titeln ”Vinklad tolkning snedvrider fynden” som tydligt förklarar varför man inte ska tro för mycket på den här nya studien.

Givetvis kan resultatet i den här nya studie visa sig stämma. Men särskilt när det finns tydlig bias hos författarna så ska man kräva mycket mer av metoddelen och redovisningen än vad som ges här.

Genomgången av CEBM: https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-systematic-review-reporting-lack-of-an-association-between-ldl-cholesterol-and-mortality-in-the-elderly/
Artikeln i SBU: https://www.sbu.se/sv/publikationer/nya-vetenskap-och-praxis/visar-forskningen-en-vinklad-bild/

Se inlägget på Instagram

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *