Hur en stad är uppbyggd har stor inverkan på hur mycket folk rör på sig, oavsett ålder, kön och vikt.

Att det i mångt och mycket är miljön som styr hur vi människor agerar när det gäller kost och hälsa är någonting jag har skriver om ofta. Här är ytterligare ett litet belägg för det.

Detta är data från en nypublicerad studie där man använt sig av stegräknare i människors telefoner och sen har man jämfört den fysiska aktiviteten i olika städer i USA som tidigare har blivit rankade efter hur bra uppbyggda de är för att göra det möjligt för människor att röra på sig när de till exempel ska till jobbet, på lunch, hitta på någonting på helgerna osv.

De städer som är rankade bäst är illustrerade med gröna linjer i graferna här under och de som är rankade sämst har blå linjer.

Som du kan se är det tydligt att i städer som är bättre uppbyggda så rör sig folk mer.

Mest tydligt att det är miljön som mestadels styr oss tycker jag det blir på vardagarna då du kan se toppar i fysisk aktivitet före jobb, på lunchen och efter jobb i städerna som är bättre uppbyggda.

Arbetet vi har är ju ytterligare en annan miljö som vi sällan kan kontrollera själva. Här hade givetvis arbetsgivarna kunnat påverka precis lika mycket som städerna påverkar den övriga tiden.

Mer läsning: Stanford researchers find intriguing clues about obesity by counting steps via smartphones

Studien: Large-scale physical activity data reveal worldwide activity inequality

Se inlägget på Instagram

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *