Jag har fått ett par meddelande med länk till ett stort konto här på Instagram där det påstås att vårdens hjälp till överviktiga barn bidrar till ätstörningar.

Särskilt ett inlägg jag fick flera gånger handlade om en tidningsartikel där ett proffs på det här med barnfetma berättade att det inte fanns några belägg för att behandling från utbildade inom vården ökar risken för ätstörningar.

Det här påståendet blev totalt sågat för givetvis vet personer på Instagram mer än de som forskar på ämnet 🤦🏻‍♂️.

Det är inte svårt att leta upp sådan här informationen. Här är två översiktsartiklar från de senaste åren och deras resultat i bild 1 och 2.

En översiktsartikel är när forskare tittar på alla studier inom ett område och summerar dem för att försöka få fram åt vilket håll den totala forskningen pekar.

Så det är så här det ser ut just nu. När man studerar det här så ser man att barn och ungdomar som får hjälp med att försöka förbättra sin vikt och hälsa mer generellt är om något i lägre risk för ätstörningar än barn och ungdomar som inte får den hjälpen.

Som bonus har jag inkluderat två andra översiktsartiklar som inte tittar på ätstörningar utan andra saker som är relaterat till det psykiska välmåendet.

Bättre självförtroende och lägre risk för depressionen tycker jag är bra det med.

Men gör all del, låt oss rasa mot att forskare i ämnet föreslår att vi ska ge den här hjälpen till fler och börja ge hjälpen tidigare när man har sett att effekten då blir bättre 🤷🏻‍♂️

Har man sina personliga negativa anekdoter så för all del, jobba för att just det inte ska drabba andra då. Men att bara svepa med allting och säga att man inte ska göra någonting alls när den data som finns visar på positiva saker är inte vidare klokt.

Se inlägget på Instagram


Upptäck mer från Träningslära

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *