År 2000 infördes krav på att alla studier som fick pengar från National Heart Lung, and Blood Institute skulle förregistreras. Alltså att forskarna berättar vad de tänker göra, deras hypotes och deras huvudmått är före de sen utför den faktiska studien.

Efter det så såg man helt plötsligt nästan bara neutrala effekter. Innan 2000 visade 57 % av studierna på positiva resultat. Efter 2000 så var det 8 procent (1).

Det här är alltså inte industrisponsrade studier och de studier som hade delvis fått pengar från industrin var inte mer sannolika att visa positiva resultat varken före eller efter år 2000.

Detta är helt enkelt en effekt av att både forskare och tidskrifter generellt sett vill se effekter. En studie där man inte ser någon effekt är sällan lika intressant.

När man inte har förregistrerat en studie så kan forskarna ta deras egentliga tredje utfall och framställa det som att det var det man hade som huvudmått och så skriver man om sin rapport av studien så man har ett positivt utfall.

Någonting annat som kan hända är att forskarna börja testa att räkna på resultatet på lite olika vis vilket även det ökar sannolikheten att de ska hitta ”någonting”. Med ett förregistrerat protokoll där de redan berättat hur de ska räkna så kan de inte göra det.

Detta här med att förregistreras protokollet till en studie är någonting som vi har tagit upp i Tyngre Rubriker många gånger om. Det är mer & mer ett krav i forskningen idag och framför allt i de större tidskrifterna. Det gör att forskningen blir bättre och resultat mer tillförlitliga.

Den vetenskapliga metoden förbättra hela tiden och man hittar fler sätt att arbeta bort de brister som finns. Det här är också en orsak till varför det nästan alltid är fullständigt irrelevant när personer börjar dra upp exempel på när vetenskapen blev fel för kanske 20-40 år sedan. För de förutsättningar som tillät fusk eller att dåliga studier då finns inte idag.

Det finns fortfarande problem så klart, många saker kvar att förbättra. Samtidigt är det 1000 gånger bättre att försöka lyssna på forskning och försöka förstå de studieresultat som kommer ut idag än att lyssna på någon som sitter och hittar på teorier hemma 😀

Se inlägget på Instagram


Upptäck mer från Träningslära

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *