Varför 10E% socker skulle kunna korrelera med bättre hälsa i befolkningen.

Okej, det här blir lite mer spekulationer än jag normalt brukar dra till med. Jag skrev en artikel i december om hur socker påverkar blodsockret beroende på källan till sockret. Då hade jag med den här bilden.

Den visar resultatet från interventionsstudier där man har gett människor olika mängder socker och sen tittat på deras långtidsblodsocker, kallat HbA1c.

Det du kan se är att försökspersonernas långtidsblodsocker påverkades lite positivt vid 10E% socker. Den här effekten skulle jag säga beror på vad du äter istället för socker och i de här studierna är var det mestadels andra kolhydrater.

Hur som helst så fick den här kurvan mig att tänka på studien som jag delade förra veckan där man undersökt risken att dö och intaget av tillsatt socker (bild 2-7). Kurvorna är faktiskt ganska lika varandra.

Nu tror jag mer att resultatet i den nya studien mer troligen mestadels beror på brister i rapporteringen. Jag tror inte att socker i mängder <10E% har någon större effekt på någonting så länge du korrigerar för vikt och andra livsstilsfaktorer. Men det här skulle ju ändå kunna vara en möjlig förklaring. Personerna som äter mindre socker äter ju andra saker istället och kanske leder det till att de har något högre HbA1c?

I den nya studien har man tyvärr inte haft med HbA1c som mått. De har några andra värden värden för blodsockerkontroll och de vara bara sämre hos de som åt mest socker. Så vem vet? Kanske är förhållandet riktigt och det verkligen är så att de som äter måttliga mängder socker lever lite längre eftersom det då faktiskt blir en kost med bättre påverkan på hälsan än den kost som människor som äter mindre socker generellt sett äter?

Notera här att jag skriver mycket ”generellt sett” osv. Det är för att jag är övertygad om att du kan få ett bra långtidsblodsocker och hälsa utan att äta tillsatt socker. Men det här är studie på befolkningsnivå och då måste man alltid fungera vad det är man jämför. Och här kanske den generella kost som folk som äter lite socker äter, faktiskt är sämre än den generella kost som folk som äter lite mer socker äter.

Se inlägget på Instagram


Upptäck mer från Träningslära

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *