Det här är väldigt positiva resultat. Från artikeln ”First analysis of ‘pre-registered’ studies shows sharp rise in null findings

En kort summering för alla er som jag antar inte hänger med så mycket i debatten kring hur vi kan göra den vetenskapliga processen ännu bättre.

Fram tills för några år sedan var det väldigt vanligt att forskare utförde studier som de sen aldrig publicerade eftersom de fick resultat som inte visade på någon effekt. Det finns flera orsaker till detta men de 3 vanligaste är nog:

1. Forskarna hoppades på något annat resultat och blev helt enkelt besvikna.

2. Det har tills ganska nyligen varit svårt att få publicerat negativa resultat. Helt enkelt för att andra också brukar tycka att dessa studier är mindre intressanta.

3. Företag med incitament att få någonting att lyckas, likt mediciner, har valt att inte publicera de studier där deras medicin inte har visat på någon positiv effekt eller på en mindre positiv effekt än normalt.

De här tre faktorerna tillsammans har lett till att de studier som finns kan ge en skev bild av hur bra någonting fungerar eller om det ens fungerar. Av slumpen kommer man ju då och då få resultat som både visar på lite mer negativa resultat än normalt och lite mer positiva resultat än normalt.

Om bara de mer positiva blir publicerade tillsammans med de som visar en positiv effekt så får man en skev bild av hur stor effekten faktiskt är.

Sen några år tillbaka så har det dock ställts större och större krav på att studier registreras i förväg. Innan studien ska påbörjas så skickar forskarna in en kort beskrivning av vad de tänker studera, hur de tänker gå tillväga, vad de förväntar sig att se och när de ungefär tror att de kommer bli klara.

Den enkla åtgärden gör att forskare får betydligt svårare att bara ”glömma bort” negativa studier eller studier som inte visar på någon effekt. Det här med att ”glömma bort” kallas ofta för file drawer effect.

Den här analysen av studier som nu är publicerade där man har utfört en förregistrering visar nu alltså att betydligt fler av dessa studier inte har kunnat påvisa en effekt. Vilket då alltså talar för att vi numera får en bättre bild av effekten från olika interventioner.

Det finns för övrigt väldigt många andra fördelar med förregistrering av studier

Se inlägget på Instagram

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *