Cross-Over design

En studie som utförs med så kallas cross over innebär att samtliga deltagare får vara med i båda grupperna under någon försöksperiod. Vanligvis är det två olika saker som provas…