Det här är ett intressant diagram från en nyligen publicerad studie där man analyserat ökningen i överviktig och fetma i USA sen 70-talet.

Det man har tittat på mer specifikt är om ökningen av övervikt och fetma beror främst på att yngre människor blivit fetare eller om det är en effekt som skett på hela populationen.

Det är ju idag ett ganska vanligt påstående från lite äldre människor att yngre människor saknar självdisciplin eller liknande och att det är därför de är så överviktiga medan samma personer givetvis mer än gärna påpekar att när de var unga så var nästan inga överviktiga.

Det som den här studien visar är emellertid att övervikten började öka för en 35-40 år sen och då började ökningarna komma hos ALLA i nästan samma grad.

Det allra mesta av ökningen i övervikt beror alltså på att alla börjat öka i vikt, inte bara de som är unga utan personer som var runt 40 år på 90-talet ökade i princip lika mycket i vikt som de som föddes under samma årtionde.

Jag har tidigare påpekat att yngre människor trots allt tenderar att äta lite sämre än äldre och man såg även en liten effekt av detta i den här studien.

Personer födda de senare årtiondena har tenderat att öka lite mer i vikt än de som var födda på kanske 40, 50 och 60-talet.

Det allra mesta av ökningen har dock som sagt berott på att alla människor har börjat gå upp i vikt. Man kan ju då fråga sig lite varför det har blivit så?

Många populära förklaringar (som saknar bra evidens) likt att folk har dålig självdisciplin är ju svårt att kör med.

En mycket mer rimliga förklaring (som har mängder av evidens bakom sig) är att det var då som miljön runt omkring oss människor verkligen började förändras mot det sämre. Och den effekten har påverkat oss alla, gamla som unga, nästan likvärdigt.

Sen att effekten verkar ha varit lite större hos unga är inte särskilt svårt att förstå. Unga är lite mer mottagliga för det mesta när det gäller reklam, införa nya traditioner, bryta invanda mönster, skaffa sig nya vanor osv.

Länk till studien: Decomposing trends in adult body mass index, obesity, and morbid obesity, 1971–2012

En annan bra illustration av det här fenomenet är följande som jag har skrivit om i inlägget Vikten började öka i alla åldersgrupper samtidigt

Se inlägget på Instagram


Upptäck mer från Träningslära

Prenumerera för att få de senaste inläggen skickade till din e-post.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *