Pedagogisk bild över det vi vet idag kring hur sjukdomsförloppet ser ut när det gäller inkubationstid och smittsamhet.

Bilden har lite gemensamt med bilden jag använt i min artikel på Tyngre och i trådar här på Twitter tidigare.

Den fokuserar dock på smittsamhet och så har man adderat till ytterligare en dimension på Y-axeln vilket är ”viral load”.

Viral load står för mängden virus som avges.

När ”viral load” är högre så antar man att människor har större förmåga att smitta (bild 1).

Det här är inte bevisat fullt ut men det är ett rimligt antagande att en person som har mer virus i luftvägar osv också mer troligen smittar andra personer.

Det som är intressant här är att du kan se att mängden virus peakar nästan samtidigt som symptomen kommer.

Men den ligger också högt i 1-2 dagar innan symptomen visar sig (bild 2). Det här förklarar situationer där till synes asymtomatiska personer ändå har smittat andra.

Hur vanlig den här typen av smitta är diskuteras fortfarande livligt. Det är uppenbart att den kan ske och också har skett.

Däremot är det så klart i princip omöjligt att avgöra hur stor andelen det är.

Det förändras ju också när/om folk som känner sig sjuka stannar hemma.

När man tittar på mängden virus (dvs viral load) hos personer som är asymtomatiska och de med symptom så verkar nivåerna av virus vara likvärdiga när de är vid toppen.

Däremot så verkar mängden virus minska snabbare hos de med inga symptom.

Som mest smittsamma är människor mellan dag 0 och 5 med symtom (bild 3).

Detta är väldigt annorlunda mot SARS (v1) och MERS där det var dag 10-14 respektive 7-10d.

Betydligt lättare att undvika smitta där med andra ord då folk hade ordentliga symptom när de smittade.

En annan del som är väldigt intressant här är hur länge människor är smittsamma (bild 4).

Det har nämligen visat sig att det är väldigt svårt att få ut levande virus från någon som fick sina första symptom för >8 dagar sedan.

Den här sista delen är väldigt intressant då den antyder att isoleringsperioden för någon som är sjuk kan förkortas.

Bild 5 = källan.

Se inlägget på Instagram


Upptäck mer från Träningslära

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *