Inte ens möss kan kompensera för skitmat med motion verkar det som.

I den här studien lät man mössen antingen få bra mat (C-grupperna) eller skitmat som vanligen kallas för High-fat diet i djurstudier (H-grupperna). Efter det delade man in de här grupperna i två grupper vardera där den ena fick tillgång till ett löphjul för att träna (E-grupperna). Resultatet visar som du kan se att träningen i sig inte förändrade vikten hos mössen något nämnvärt.

Det som istället hände var att mössen rörde på sig lite mindre resten av dagen och sen började de även äta lite mer. Alltså precis samma kompensationer som man ser hos människor när de börjar träna.

Källa: Voluntary running decreases nonexercise activity in lean and diet-induced obese mice

Se inlägget på Instagram

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *