BMR (basal metabolic rate)

Synonym med BEE och står för energiförbrukning i vilande. Används ofta i studie när man anger hur stor energiförbrukning försökspersonerna har när de är vakna och vilar. Nicklas har skrivit…

1RM

Det maximala motstånd som man klarar av att övervinna endast en gång. Används ofta synonymt med maxstyrka. Om man sätter en annan siffra (n) framför RM istället för 1 så…

Agonist

Den muskel som bidrar med det största arbetet i en rörelse. När vi sträcker i armbågen så är det triceps som är agonist.

Antagonist

Betyder ungefär motverkande. När det gäller rörelser i kroppen så kallar man den muskel som arbetar emot den rörelse som sker för antagonist. När vi tex böjer armbågen så arbetar…

Aminosyror

Alla protein i kroppen är uppbyggda utav 20 olika aminosyror. 11-12 utav dessa kan kroppen skapa själv, medan vi måste få i oss resterande från kosten.

Anaerob

Är en process som inte kräver syre. När man snackar träning så är detta aktiviteter med hög intensitet där kroppens förmåga att skapa energi från syrekrävande (aeroba) reaktioner inte räcker…