En anekdot bevisar ingenting

”Regular medicine has antidotes: alternative medicine has anecdotes.” – Frank Coffman Exempel och anekdoter är en av de vanligaste marknadsföringsmetoderna…