Dagliga steg och livslängd

Från en nypublicerad översiktsartikel som tittat på förhållandet mellan hur många steg människor tar (mätt med objektiva mätare) och risken…