Prospektiv studie

Med prospektiv studie menas att man tagit en del av en population och sen följt dem framåt i tiden. Den…