Bålstyrka är överskattat!

Denna veckan har jag varit och föreläst för sjukgymnaststudenterna i Lund. Detta är alltid kul och från den feedback jag…