Insulin och mättnad

Det här blir ett väldigt kort inlägg då studien jag tänkt ta upp dels är väldigt komplicerad och dels utförd…