Hälsoveckan by Tyngre

Podcast om ätstörningar

I avsnitt 15 av Hälsoveckan by Tyngre fokuserar vi på ämnet ätstörningar. Till vår hjälp har vi psykologen och forskaren Emma Forsén Mantilla. Av den anledningen diskuterar vi först olika…