Sömn och prestation

Det här är en ganska cool infografik. Referenser till påståendena finns längst ner i bilden. Jag har dock inte kollat upp om de verkligen stämmer till 100 procent med vad…