Mesomorf

Används inom träning för att beskriva en person som har lätt för att bygga muskler utan att lägga på sig…

Hypertrofi

Med hypertrofi menas att något växer i storlek. Hypertrofi kan ske både som ett naturligt och positivt svar till belastning…

Hypotrofi

Hypotrofi innebär att någonting minskar i storlek. En muskel som används för lite kommer att hypotrofiera. Motsatsen till hypotrofi är…

Atrofi

Inom medcinen innebär atrofi att något tillbakabildas. Atrofi används ibland felaktigt istället för hypotrofi. Om tex en muskel är helt…

Adrenalin

Ett hormon från binjuremärgen som stimulerar det sympatiska nervsystemet. Man för höjt blodtryckt, puls och blodsockrer. Kroppens blodkärl drar ihop…