Fullkorn i alla lägen?

I vår svenska kost är bröd och annan spannmålsbaserad mat väldigt vanligt förekommande och enda sedan långt tillbaka i historien har vår kost till stor del bestått av t.ex. bröd…