What would Batman eat?

Den här hysteriskt roliga titeln hade en nyligen publicerad studie och förutom titeln så tycker jag också att budskapet är…