Failure

Autoregulatoriskträning och RPE

Så kallad autoregulatoriskträning är något jag är väldigt intresserad av och som jag tror på väldigt mycket. Med autoregulatoriskträning menas att träningsintensiteten och träningsvolymen anpassas efter hur stark och hur…