En gång dopad alltid dopad

Hur länge idrottare ska bli avstängda efter det att de åkt fast för doping är något som diskuteras ganska ofta.…