Autoregulatoriskträning och RPE

Så kallad autoregulatoriskträning är något jag är väldigt intresserad av och som jag tror på väldigt mycket. Med autoregulatoriskträning menas…