Hur få företag totalt dominerar matmarknaden

En illustration över vilka företag som i princip äger hela matmarknaden i världen

Det här är väldigt intressant information. Infografik över hur vi får att tro att vi har många olika val när…