Etikett: Övning

  • Core – del III, Stegring av träningen

    I förra delen gick vi igenom enkla basövningar i coreträning. I denna del är det dags att stegra övningarna. Statisk stabilitet har man inte så stor nytta av i idrott eller om man har ett fysiskt arbeta, utan oftast är det dynamisk stabilitet i samband med olika  rörelser som är det viktigaste. Ur ett skadeperspektiv…