Idag var det en bra opinionsartikel av Fanny Nilsson i Aftonbladet om läkare på sociala medier, Läkare som jagar lajks – vem kan man lita på?. Artikeln behandlar läkares användning av sociala medier för att publicera videor av varierande kvalitet. Fanny Nilsson presenterar få konkreta exempel men problematiserar läkares ansvar i sociala medier, speciellt när de befinner sig i sjukvårdsmiljöer eller bär yrkeskläder i sina videor. Hon ifrågasätter hur detta beteende påverkar allmänhetens förtroende för vården, speciellt när läkare använder sin professionella titel och ibland till och med filmar på sin arbetsplats.

Den här texten väckte en hel del tankar hos mig kring frågor som jag har funderat kring många gånger de senaste åren. Det är frågor som bara till en liten del berör det Fanny skriver. Det jag har funderat mer kring är hela fenomenet med hälsoinformation på sociala medier.

I princip alla som har en ordentlig utbildning inom området är överens om att det är mycket dålig information på sociala medier. Men vad kan man göra åt det? Hur motarbeta man all den desinformation som sprids på sociala medier idag? Och hur får man ut bättre information till människor som nästan uteslutande använder sina egna kurerade flöden som nyhetskälla?

Jag får ofta den här frågan när jag är ute och föreläser. Framför allt när jag föreläser för till exempel vårdpersonal, idrottslärare eller för gympersonal. Personer inom dessa yrken märker av det här problemet, med att folk tror på felaktiga saker, i sitt praktiska arbete.. Samtidigt har de nästan aldrig tid, eller ens kunskapen, att bemöta de här sakerna själv. Deras jobb är att hjälpa personer för stunden och att försöka lära ut bra information till enskilda patienter/elever eller mindre grupper med människor. Man sitter på god kunskap i hur saker och ting fungerar och vill föra vidare det till sin patient, klient eller elev. Men de lyssnar inte för de är övertygade om att informationen de får är felaktig, för det har de hört om och om igen i sina egna flöden på sociala medier.

Upprepning gör inte någonting sant
Tyvärr fungerar det att bara upprepa saker om och om igen för att människor ska börja tro att någonting är sant

Hur man bäst bemöter felaktiga information

Det finns idag ganska mycket forskning kring hur man bäst bemöter felaktig information eller missuppfattningar som människor har med sig eller som sprids på nätet. Vad som fungerar bäst skiljer sig tydligt mellan om du pratar med en eller några få personer i en trygg miljö eller om du försöker förmedla information till många människor samtidigt. I båda fallen är dock inte bara målet att berätta att någonting är fel eller missvisande. För att bara ge den informationen förändrar sällan folks uppfattning. Det räcker inte heller med att bara förmedla korrekt information. För folk köper sällan korrekt information om de redan tror på någonting annat.

Ett klassiskt exempel på den andra situationen är när du har en lite tokig person med fin titel som sprider saker som går emot forskningen på området och också går emot det som säkert hundratals andra personer med samma fina titel skulle säga. Men för en person som bara hör två påståenden så blir det bara stökigt då det för dem bara verkar som att ”forskare är oense”. Istället för att välja den bättre källan så väljer därför personen istället att lyssna på den person som hen identifierar sig mest med.

Du måste förklara varför något är fel och vad som troligen är rätt på samma gång

Hur bemöter man då felaktiga information på bästa sätt? Det är som sagt kontextberoende men någonting som nästan alltid ska vara med är att du både behöver förklara varför någonting är fel, och samtidigt ge en bättre förklaring till allt det som människor upplevt eller hört. Här under kan du se ett exempel från boken ”handbok i debunking” som är ett internationellt samarbete mellan forskare där boken också har översatts till svenska. Du kan ladda ner hela boken här gratis (PDF-varning).

När LCHF-dieten var som mest populär så var det många människor som fått höra att det är mängden kolhydrater som avgör hur mycket du väger. Om du bara minimerade mängden kolhydrater så skulle du tappa i vikt. Inte för att du äter mindre energi utan för att din kropp utsöndrar mindre insulin och du får lägre fettinlagring.

Det räckte inte att personer med rätt utbildning påstod att den förklaringen var helt fel. Inte heller räckte det med att säga att du måste äta mindre energi om du ska gå ner i vikt och att det är det som har skett för människorna som börjat äta lågkolhydratkost. För folk trodde helt enkelt inte på det. För de hade ju läkare och personer som doktorerat som påstod motsatsen i sina dietböcker och bloggar. De hade också själva upplevt att de började gå ner i vikt när de började äta LCHF trots att de inte medvetet börjat äta mindre.

Du behöver tid och människors uppmärksamhet för att bemöta saker på ett bra sätt

För att övertyga människor om att förklaringen kring insulin är fel kräver det att du faktiskt förklarar varför insulin inte styr viktnedgång och att du sedan också förklarar hur de kan ha ätit mindre energi utan att de faktiskt medvetet börjat utesluta mat. Det här är krävande. Om du vill göra det så kräver det både att du är kunnig kring vad det är personen för närvarande tror, och att du är påläst nog inom ämnet kunna förklara varför det är fel och ge en bättre bild för personen över hur det egentligen fungerar. Och det kräver mycket av din tid. Det är också otroligt svårt att paketera sådan information så den blir lämplig för Instagram eller TikToks algoritmer. Många gånger är tiden eller antalet tecken faktiskt så begränsat så jag skulle säga att det är helt omöjligt att få till på ett riktigt bra sätt.

I artikel i Aftonbladet så tar Fanny främst upp exempel från TikTok och instagram. Jag känner inte sen tidigare till personerna som hon nämnde. När jag tittar igenom deras klipp så är det dock uppenbart att deras flöden är små korta ”informationsklipp”. Jag tittade igenom flera klipp för alla tre och ingen av dem gör det som jag tar upp här ovanför. Det verkade vara okej information och när det var reklam så var det tydligt utmärkt.

Låt oss nu anta att man otroligt slarviga granskning här är blev bra och att de tre personerna faktiskt i stort delar korrekt information. Hur viktigt är deras bidrag? Jag har svårt att tänka mig att det rent informationsmässigt blir sämre när fler delar rimlig information. Men Fanny har en bra poäng i sin artikel i aftonbladet där hon skriver att sjukvården är en förtroendebransch. När de här tre tar på sig sina sjukvårdskläder och börjar spela in videoklipp så håller jag med Fanny i att de då nyttjar sjukvårdens renommé för att försöka sälja in sina egna saker.

I ett klipp så gör Dr Tracy reklam för mjällprodukter där hon sitter hemma men hon har på sig sin läkarrock med en ID-bricka som det står läkare på. Som Fanny tar upp i sin text finns det inga regler kring det här men personligen känner jag att man då utnyttjar den renommé som vården har för att sälja sina egna saker.

Varför så få stora konton på sociala medier delar bra information

Nu lämnar jag de tre exempel som Fanny tog upp i sin artikel och så tänkte jag reflektera mer allmänt kring den information som finns på sociala medier och internet i stort. Jag tänker också ta upp lite kring personerna och hur personligheten ofta är hos de som ”lyckas”.

Det är svårt att få ut bra information när det är mycket algoritmer som styr vem som syns idag. I princip ingen får betalt för att bemöta felaktiga saker eller ens försöka sprida bara bra saker.

Den här hemsidan har funnits i över 15 år nu och jag har även funnits på sociala medier sedan det tog fart. Jag har hela tiden använt det för att försöka utbilda mig själv med bra information och samtidigt har jag haft en fascination av att följa all pseudovetenskap där ute. Du vet de där sakerna som försöker framstå som vetenskap men bara är påhittat eller extremt överdrivet. Där det oftast är enskilda personer eller små grupper av människor som tjänar pengar på att lura människor.

Min personliga upplevelse från alla de här åren är att det har varit många duktiga och välutbildade personer som har gett sig på att försöka börja förmedla och dela bra information. Först på bloggar och sedan på olika sociala medier. Och det dyker ständigt upp nya personer som engagerar sig, delar bra information, engagerar sig i kommentarsfält och så vidare.

Men av alla de som jag sett börjat, och gjort ett väldigt bra arbete i några månader eller några år, så är det nästan inga som finns kvar på samma vis idag. Och av de som finns kvar är uppdateringarna sporadiska. De har tråkigt nog även få följare sett till kvalitén på deras material. Deras följare är sannolikt personer som själva är ganska väl pålästa och sen länge intresserade av ämnet och sådant innebär också, tyvärr, att engagemanget blir dåligt. Så den information som delas får dålig spridning.

Sociala medier gynnar de som är slarviga eller oärliga

I den andra extremen har du personer som verkar mest motiverade av att kunna bli kända eller tjäna pengar. Dessa personer gör reklam för rent skit bara ersättningen är bra nog och de drar sig inte heller för att uttala sig tvärsäkert och komplexa saker. Inte heller har de några problem alls med att snabbt uttala sig självsäkert inom områden där det inte finns en chans att de har hunnit läsa på ordentligt. Vilket alla som är insatta inom området snabbt ser. Informationen blir helt enkelt dålig eller onyanserad.

Många av dem kopierar tydligt andra saker rakt av och försöker framställa det som att det är de själva som är påläst och kunniga och nu levererar ”det senaste” till dig som följare. Vi bygger alla i princip all vår kunskap på saker som andra har kommit fram till så det är självklart så att man ska sprida och dela även det som man själv inte tänkt ut om det är bra information. Men de bättre personerna att följa anger här sina källor eller berättar varifrån de har fått sin inspiration. De som är ute efter att marknadsföra sitt eget varumärke paketerar istället bara om allting som att det vore deras egna tankar. De får det att framstå som att det är dem som är experterna på allting, de själva som gjort ännu en fantastisk analys av någonting som blev en nyhet för bara någon dag sedan.

Det här är så klart en flytande skala mellan de här två ytterligheterna av personligheter och olika personer faller på olika delar av skalan. Det är dock otroligt tydligt vilka personlighetstyper som gynnas av dagens algoritmer. Det är de som prioriterar likes och tjäna pengar och inte bryr sig om huruvida informationen är bra eller dålig. Här är några av orsakerna.

Det är lätt att bara påstå saker, väldigt svårt att göra research och samtidigt formulera sig tydligt och korrekt

Om det hade gjorts någon form av granskning av personer som idag lever på att vara influensers, sälja föreläsningar, tillskott eller annat relaterat till hälsa/träning/medicin så kan jag garantera dig att lätt 8 av 10 är personer som sprider mycket trams. Dåliga källor till information. Men det är bara dessa personer som lyckas få det här till ett yrke.

Nu menar jag inte att de bara delar trams. Det finns typ ingen person som gör det. Men de som anstränger sig att verkligen dela bra information ser till så i princip allting de delar stämmer eller ger en bra bild av vad vi vet. De är också noga med att försöka rätt till saker som blir fel i efterhand. De som sysslar med pseudovetenskap blandar istället bra information med tveksam information och helt felaktig information. Utan att du som följare har någon aning om vad som är vad. I det här fallet kan du inte lita på källan.

Att det är så många som sprider pseudovetenskap beror på att där finns en enorm asymmetri, den så kallade bullshitasymmetrin. Det tar typ ingen tid alls att bara hitta på någonting men det kan ta väldigt lång tid att förklara varför påhittet är fel och samtidigt ge bättre information.

Det är enkelt att ge sin åsikt kring den senaste trenden i fall man inte ställer krav på sig själv att man ska vara bekant med vad forskning faktiskt visar före. Det är enkelt att säga tvärsäkra och uppseende väckande saker när man inte försöker återge komplexitet eller nyans. Du kan enkelt lägga in saker som triggar människor känslor så som oro, rädsla, glädje, upprördhet osv om du är bekväm med att vinkla på saker. På sociala medier vinner känslor engagemang och det ger dig spridning. Du kan så klart också bara kopiera något som någon annan nyligen har gjort och som visat sig fungera för att få spridning.

Varje sådan här sak som är enkel att skapa är svår att bemöta på ett riktigt bra sätt. Och det är ingen person som har det som yrke eller inkomst att göra det. Någon som lurar på tusentals följare att köpa ett tillskott kan snabbt tjäna hundratusentals kronor. Om någon skulle försöka bemöta marknadsföringen och överdrifterna så får hen som bäst några likes och delningar. Där är ingen som betalar något för att det ska bli rätt.

De som börjar bra men efterhand hamnar väldigt snett

En sak som också verkar hända en del personer som från början verkar försöka fokusera på bra information är att de får slut på material. Att hela tiden producera kort information som ska fånga människors uppmärksamhet är svårt i sig. Det är också så att mängden bra och relevant information är begränsad i sitt omfång. Så idéerna för nya grejer tar efterhand helt enkelt slut. Det här är något som jag tror har ännu större påverkan på podcasts som ska vara långa men ändå ge en massa enkel och användbar information. Deras material tar slut och för att inte bara fall i glömska så börjar de mer och mer ta upp tveksamma saker som att de vore lika mycket fakta som det som de tidigare har presenterat. Sen blir kvalitén på innehållet succesivt sämre och sämre. De känner sig tvungna att producera nytt material hela tiden så de kan fortsätta bli gynnade av algoritmerna och vara aktuella.

Hur kan vi försöka förbättra informationen på sociala medier?

Så tramset vinner så länge vi fortsätter att ge de som sprider dålig information stora plattformar. Förr fanns det mediehus som ändå på någotvis begränsade vem som fick plats. Det var ett system som var långt ifrån perfekt men där finns ändå någon form av kvalitetskontroll. Någon som hade blivit påkommen med att regelbundet vilseleda eller rent av ljuga kring saker som berör medicin eller hälsa hade sannolikt inte fått vara kvar särskilt länge.

Men plattformar försvinner inte idag. Med sociala medier där företagen som ger plattformarna tjänar pengar på spridning och uppmärksamhet så finns inga incitament att ta bort de som ger dålig information. Istället är det dessa som ger engagemanget, bra eller dåligt spelar ingen roll för dem.

Så vad kan man göra om man önskar att minska problemet? Jag har inga svar här men jag har några saker som jag tror hade kunnat hjälpa.

1. Hjälp de som sprider bra information

Den första är att alla ni vettiga människor där ute faktiskt hjälper till att förmedla och dela bra information. På sociala medier vinner känslor, inte fakta. I alla fall om du ska räkna en vinst i form av engagemang och spridning. Personer åt det mer konspiratoriska hållet älskar att höra saker som hur etablissemanget har fel. Att de nu vet saker som få känner till.

Det här engagerar dem och det är engagemanget som ger spridning på sociala medier. Min tro är att den här dynamiken har väldigt stor inverkan. De som rör sig mer mot extremerna i åsikter får mycket lättare att nå ut och bygga upp en följarskara. Även om deras material oftare är fel så får det hela tiden mer spridning. Bilden här under är från en preprint som handlar om polariserade åsikter kring politik och skillnaden mellan människors åsikter i verkliga livet och vad de får se på sociala medier (1). Jag tror att vi ser precis samma fenomen när det gäller hälsa/medicin.

Det bästa hade så klart varit som de som styr algoritmerna på sociala medier hade fixat det här men de har som sagt inga incitament till det. Men vi kan som individer arbeta emot det här genom att faktiskt försöka dela bra information även om vår spontana tanke när vi ser den mest är ”jo, så är det så klart” eller kanske ”alla vet väl att det där på tiktok var trams”. För även om din tanke troligen är rätt och de flesta runt omkring dig också troligen tänker ungefär som du så kan människor runt omkring dig succesivt dras mot extremerna om det enda de utsätts för är de extrema åsikterna.

Så min uppmaning till dig här är att du faktiskt försöker ge lite engagemang och hjälp i algoritmerna till bra information när du ser den. Framför allt då bra information som inkluderar delarna jag tog upp i starten. Att det på ett bra sätt förklarar varför något är fel och sedan också ger en bra förklaring av vad vi faktiskt tror stämmer idag. Det kommer ganska ofta att vara så att det blir saker som du typ har hört förr. Det blir ofta inge större känslor hos dig. Ingen förvåning, inte oro, ingen ilska eller glädje. Men tryck ändå på den där gillaknappen eller dela vidare. Alla ni ”människor där i mitten” i graferna ovan behöver visa att ni finns.

2. Myndigheter och universitet bör avlöna duktiga personer så de kan ge bra information

Förutom att bullshitasymmetrin i sin gör det svårt för de som vill ge bra information att hänga med så finns det ett ordentligt problem i att det finns enorma ekonomiska incitament mellan de som försöker hålla sig till vetenskap och de som sprider pseudovetenskap.

Om vi inte kan fixa så det finns några ordentliga incitament för de som vill dela bra information och investera tiden det tar så vi inte förvänta oss att personerna ska finnas där ute. Det är idag en enormt otacksam uppgift. Jag kommer att använda mig själv som exempel här så är du allergisk mot texter som nog kan tolkas lite självgod eller självömkande så hoppa vidare till nästa rubrik nu.

Om mig, mitt arbete och inkomster

Jag började med det här i slutet av 2008. Från början delade jag i princip bara det jag ansåg vara ”bra information”. Ungefär som de tre kontona nämnda av Fanny verkar göra. Snabbt märkte jag dock att det inte verkade spela någon roll att jag gav bra källor och förklarade saker utan många var ändå helt övertygade om att jag hade fel. Det fascinerade mig så jag började läsa på kring pseudovetenskap, hur man bemöter det på ett bra vis osv. Sen har jag lagt ner en otalig mängd timmar på att göra det.

Jag har fått en del trevliga utmärkelser och positiv uppmärksamhet för det genom åren där Årets Folkbildare från Vetenskap och Folkbildning nog är den utmärkelse som jag själv värderar högst. Där fick jag faktiskt också en en liten check på 25 000 kr. Men förutom några tusenlappar om året i annonsintäkter här på hemsidan och en och annan föreläsning kring ”myter kring hälsa och kost” så har jag fått ut väldigt lite av allt det jobbet. Jag har också fått en stor mängd negativt från det här. Jag har även (tillfälligt) fått lägga ut pengar på advokater då de jag kritiserat försökt dra mig inför domstol. Något som så klart också tagit upp tid och ork.

Förutom delen kring pseudovetenskap så har jag dock också fått ut mycket från all information jag delar. Jag fick ganska tidigt börja skriva för olika magasin där de flesta inte finns kvar på marknaden idag. Jag har också fått jobb på ett idrottsgymnasium där jag idag arbetar 25 procent. Från 2014 har jag också producerat mycket material för Tyngre i form av podcasts, artiklar och enstaka video. Det jobbet står för en betydande andel av min inkomst idag och under pandemin när föreläsningar mm helt dog ut så hade jag inte klarat mig som egen företagare utan det jag fakturerade dem.

Tyngre säljer dock kosttillskott. När Tyngre skulle starta så frågade Alex och Andreas som drog igång företaget om jag ville vara med som delägare. Jag svarade nej då jag inte kände att de gick ihop med den jag ville vara. Men jag sa att jag kunde skapa material för dem och att det samarbetet kunde fortgå så länge jag inte upplevde att de började sälja rent skit likt fettförbrännare, testoboosters eller liknande.

Jag spenderade lätt 50-60 timmar i veckan på hemsidan och sociala medier åren innan Tyngre startade. Jag hade inga större åtagande och jag hade inte ens något ordentligt arbete. Jag jobbade till och från som vikarie med olika deltidstjänser som sjukgymnast i kommunen. Jag hade aldrig varit tillsvidareanställd och hade inga direkta planer på att försöka bli det heller. Jag gjorde saker jag tyckte var kul och trivdes. Men i slutet av 2013 blev jag pappa då och fick jag så klart skärpa till mig. Jag tog en tillsvidaretjänst inom kommunen samtidigt som jag försökte köra vidare med allt annat vilket blev väldigt mycket jobb.

Så hade inte Tyngre kommit med sitt förslag och gett mig modet att satsa på att försöka komma igång med mer föreläsningar, sälja artiklar, skriva böcker och så vidare så hade jag idag sannolikt också varit en av alla de där jag nämnde tidigare som kommit och gått.

Men att jag skriver för Tyngre är så klart inte helt problemfritt. Jag har fått både rimlig och orimlig kritik för det. Som exempel på rimlig kritik så har jag haft ganska många föreläsningar för lärare i olika sammanhang och där är det vanligt att de nämner Tyngre som ett problem för dem. De tycker inte om att rekommenderar artiklar som finns på en sida där det också säljs kosttillskott. Något jag kan förstå fullt ut. Jag visste att det var en form av kompromiss från start men just idag är jag glad att jag gjorde den. Jag trivs med mitt jobb.

Jag är ganska säker på att de allra flesta inte får de möjligheter och den tur som jag har haft. Jag spenderade 6 år med att göra något på heltid nästan helt utan ersättning i princip bara för att jag tyckte det var kul. Jag hade inga andra åtaganden i livet så lite ströjobb och studentlån räckte för att jag skulle klara mig. Jag startade precis när bloggar, podcasts, facebook, intagram, twitter mm blev en grej och fick många läsare, lyssnare och följare bara för att jag var tidigt ute. Sen hade jag turen att allt föll på plats så jag kunde satsa på att få det till ett yrke innan det verkliga livet började ställa krav på mig att tjäna pengar till familj, lån med mera.

Vi måste ge duktiga personer fler bra incitament att bemöta dålig information

Det jag vill belysa här är att det finns en väldigt uppenbar orsak till varför pseudovetenskapen svämmar över på sociala medier medan det är svårt att hitta de som delar bra information. Incitamenten är verkligen urusla för de som vill ge bra information som är så korrekt som möjligt.

Jag tänker mig att myndigheter, universitet och större organisationer faktiskt åsidosätter pengar till människor som får som arbete inte bara att dela tråkiga pressreleaser likt de ”kommunikationsansvariga” har idag. Utan person som faktiskt kan ämnesområdet ganska bra som får tid, och även vägledning, att skapa bra information som blir tillgänglig och lätt att förstå för människor.

Här menar jag inte att faktiska forskare ska lägga någon procent av sin tjänst på att sprida information. En sådan sak är nog också positiv men det krävs andra saker när de gäller att vara bra på att förklara information än vad som krävs för att producera studier och ny kunskap vilket är det som forskare främst bör göra. Många forskare och akademiker är ganska lyckligt ovetande om all pseudovetenskap som florerar där ute och om du inte känner till den och historierna som ges tillsammans med den så kommer du inte att vara särskilt bra på att förklara varför det som sägs är fel.

I sådana här tjänster tänker jag att det mer ska handla om att veta hur den vetenskapliga processen går till. Att ha en bra koll på vad som utmärker pseudovetenskap. Personerna i sådana här tjänster tänker jag mest ska försöka utbilda människor kring just det här. Det vanliga snacket annars är alltid om att man ska lära ut sådant här i skolan och det är så klart fantastiskt om det görs. Men det är ett antal miljoner människor i Sverige idag som inte längre går i skolan. Det är också många som inte fokuserar så bra under skolåren men som sedan utvecklar ett intresse för det här.

De frågor som verkligen är kontroversiella rent vetenskapligt tycker jag att de kan hålla sig ifrån mer än att de kan uttrycka att det som pågår är en faktisk legitim debatt. Även det här är någonting som många människor kämpar med att förstå. Att inom de flesta fält finns det smarta och kunniga personer som ändå har olika åsikter kring saker och ting. Vilket är helt okej. Men ju mer kunskap det finns inom ett fält desto närmre står de faktiska experterna varandra i åsikt. Så debatter mellan vettiga personer ska inte misstas för att det är samma sak som när någon antivaxxare står och skriker på forskare om att MPR-vaccin är livsfarligt.

3. Sluta följ de som medvetet bidrar med pseudovetenskap

Den här kanske låter självklar för många av er men det sker flera gånger i veckan att jag får meddelande och frågor från folk om något som påstås från olika personer som sedan länge är välkända för att sprida pseudovetenskap och inte bry sig.

De här personerna kommer aldrig att ändra på sig. Det är deras grej att få uppmärksamhet och tjäna pengar. Om de säger något som du tycker låter intressant eller spännande och du inte har hört det från någon seriös källa så är det 99 av 100 gånger för att det är påhittat trams. De här personerna är inte de som faktiskt tar reda på något nytt. Ny kunskap kommer från forskning som i sin tur sedan förmedlas av de som läser forskning. Det kommer inte från de som läser dietböcker, upprepar det som är trendigt för att det är trendigt eller kopierar det som de hittat på andra konton.

När du tittar på på de här personernas saker, även om du gör det i någon form av underhållningssyfte, så hjälper du till med spridningen. Om du följer dem så ger du dem både prioritet i algoritmerna och du ger dem falsk legitimitet för att de har en stor följarskara. De blir även prioriterade i algoritmerna i fall du skickar vidare deras saker med en massa skrattemojies till dina vänner.

Håll dig helt enkelt borta ifrån deras inlägg och kommentarsfält så mycket du förmår dig själv att göra. Vill du kommentera något så dela skärmdumpar eller en skärminspelning.

Summering

Det här var från början tänkt som en tråd för Bluesky men det blev lite för långt för det till sist 😅. Förhoppningsvis har jag fått fram lite av mina tankar kring varför jag tror att det finns då mycket dålig information där ute idag. Jag har märkt av att en hel del inte riktigt förstår hur mycket personerna som sysslar med pseudovetenskap faktiskt dominerar.

Livsmedelsföretagen gjorde en undersökning för några år sedan kring svenska folkets matvanor och källor till information kring kost. Där kom forskare och livsmedelsverket i topp som trovärdiga källor kring kost och hälsa. Det här skulle du aldrig någonsin tro i fall du bara kollade ”hälsokonton” på sociala medier. Det är för att de som är stora allt som oftast sprider pseudovetenskap och en hörnpelare i deras argument är nästan alltid då att etablissemanget ljuger, forskning är köpt, livsmedelsverket är inte insatta i den senaste forskningen osv.

Den här undersökningen är nu 5 år gammal. Jag är övertygad om att landskapet har förändrats sedan dess, med ett minskat förtroende för forskare och Livsmedelsverket och ett ökat förtroende för ”profiler inom mat och hälsa”. Om vi låter det mönster som vi ser på sociala medier idag fortsätta, är jag rädd att situationen kommer fortsätta att bli sämre.

Uppskattade du den här artikeln?

Allt som jag skriver på den här sidan och mina sociala medier är gratis för alla, men tar så klart av min tid. Så om du uppskattar det jag gör så kan du stödja mig lite så jag kan lägga mer tid på att skriva och dela intressanta saker genom att bli medlem på min Patreon.

Glöm inte att också följa mig på Sociala medier. För närvarande är jag mest aktiv på Mastodon, Instagram. Facebook och Twitter.


Upptäck mer från Träningslära

Prenumerera för att få de senaste inläggen skickade till din e-post.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *