TFA glukos o insulin

Den här bilden visar resultaten från de olika studierna och hur deras resultat placerar sig i förhållande till nollpunkten vad gäller blodglukos- och insulinkoncentrationer. Som synes visar det sammantagna resultatet att transfettsyrorna inte gav en statistiskt signifikant ökning av dessa nivåer (4).)
Den här bilden visar resultaten från de olika studierna och hur deras resultat placerar sig i förhållande till nollpunkten vad gäller blodglukos- och insulinkoncentrationer. Som synes visar det sammantagna resultatet att transfettsyrorna inte gav en statistiskt signifikant ökning av dessa nivåer (4).

Den här bilden visar resultaten från de olika studierna och hur deras resultat placerar sig i förhållande till nollpunkten vad gäller blodglukos- och insulinkoncentrationer. Som synes visar det sammantagna resultatet att transfettsyrorna inte gav en statistiskt signifikant ökning av dessa nivåer (4).

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *