Cross-Over design

En studie som utförs med så kallas cross over innebär att samtliga deltagare får vara med i båda grupperna under…

Prospektiv studie

Med prospektiv studie menas att man tagit en del av en population och sen följt dem framåt i tiden. Den…